Trong các thước phim tư liệu dưới đây, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã lý giải hết sức khoa học và dễ hiểu về tư tưởng và phương pháp luyện tập của môn Vĩnh Xuân mà ông đúc rút được.


Advertisements