Môn Vĩnh Xuân có nhiều phương pháp luyện tập, một trong số đó là song luyện bài 108 tại chỗ. Mỗi dòng, mỗi chi phái Vĩnh Xuân tại Việt Nam đều có những phương pháp song luyện khác nhau dựa trên các đòn thế của bài 108. Cách luyện này giúp cho người tập dần hiểu được cách ứng dụng các đòn thế của môn Vĩnh Xuân vào trong thực tế. Dưới đây là phương pháp song luyện 108 tại chỗ của chi phái cụ Ngô Sĩ Quý.

Advertisement