Võ sư Hoàng Niệm Di, dòng Nguyễn Kỳ Sơn, biểu diễn bài Thủ Đầu Quyền