Đại Sư Diệp Vấn
Đại Sư Diệp Vấn

(Ghi chép bởi Diệp Chẩn, con trai của Diệp Vấn)
Sinh ngày tháng 10 năm 1893, qua đời tháng 12 năm 1972 ở tuổi 79. Tôn sư Diệp Vấn đã dành toàn bộ cuộc sống của mình như là nhà truyền nhân vô địch của Vịnh Xuân Quyền. Ông chịu trách nhiệm đẩy danh tiếng Vịnh Xuân phát huy tính ưu việt của nó như ngày hôm nay. Khắp thế giới, môn sinh của Vịnh Xuân Quyền tiếp tục xuất bản các bài viết về Tôn Sư Diệp Vấn, về cuộc sống của ông và những thành tựu. Vì thế, để chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ông biên niên này đang được sản xuất cho tất cả những người quan tâm đến Vịnh Xuân Công phu.

Biên niên sử này viết về Diệp Vấn và đóng góp của ông với phong cách của Vịnh Xuân Quyền. Do đó, các chi tiết của cuộc sống của mình, đào tạo và nghề nghiệp của ông, sẽ chỉ được viết vắn tắt. Hiện có hàng ngàn môn sinh của Vịnh xuân quyền và những người không được đề cập trong bài này thông cảm với tác giả vì thiếu thông tin và kiểm chứng. Diệp Vấn sinh ngày 14 tháng 10 1893 trong triều đại nhà Thanh (Kand Shoui – 05 Tháng 9 trong lịch Trung Quốc) trong thị trấn Phật Sơn ở tỉnh Quảng Đông sau đó ở Lâm Hội quận. Vì vậy, nơi sinh Diệp Vấn thường được gọi là Lâm Hội, Quảng Đông.

Cha Ông là Diệp Bá Đa/Yip Oi Dor, mẹ ông là Ng Thủy, ông là một trong bốn anh chị em. Anh trai của ông được gọi là gei Gak (Diệp Vấn ban đầu còn được gọi là gei Man). Cô em gái tên là Wan Mei (Sik Chung)

– 1899 đến năm 1905 (Ching Kwong Thủy?). Diệp Vấn 6 đến 12 năm tuổi. Địa điểm: Phật Sơn. Ông học Vịnh Xuân Công phu của Trần Hoa Thuận (Money Changer Wan). Vị trí là thị trấn chính trong Phật Sơn ở đường Yun( Dai Gai?) trong hội trường gia đình họ Diệp. Khu vườn bây giờ thuộc sở hữu của chính phủ và hội trường không còn ở đó. Đồng thời học tập cùng với Diệp Vấn có các Sư huynh: Lôi Nhữ Tế, Ngô Trọng Tố, Ngô Tiểu Lỗ và những người khác.
– 1905 (Ching Kwon Thủy?). Diệp Vấn 12 tuổi. Địa điểm: Phật Sơn. Trần Hoa Thuận đã qua đời, nhưng trước khi ông qua đời, ông căn dặn Ngô Trọng Tố giúp Diệp Vấn để hoàn thành hệ thống Vịnh Xuân. Thi thể của Trần Hoa Thuận đã được chôn cất bởi các môn đệ của ông trong làng Thuận Đức.
– 1937 (Mãn Quốc năm 26) Diệp Vấn 44 tuổi. Địa điểm: Phật Sơn. Nhật xâm lược miền nam Trung Quốc.
– 1937 đến 1945 (Mãn Quốc năm 26 đến 34) Diệp Vấn 44 đến 52 năm tuổi. Địa điểm: Phật Sơn. Trong suốt 8 năm, Diệp Vấn đã chiến đấu với người Nhật khi Phật Sơn bị chiếm đóng và cai trị bởi một chính phủ bù nhìn. Tôn Sư thề không làm việc cho chính phủ bù nhìn, do đó ông đã trở nên rất nghèo và ông đã thường bị đói. May mắn nhờ người bạn tốt của mình, Chu Trương Chung, cho ông thực phẩm theo thời gian. Diệp Vấn muốn đền đáp lại lòng tốt của mình và do đó chấp nhận con trai ông, Chu Quang Dụ, là học trò của mình. Từ 1941 đến 1943, ông dạy Vịnh Xuân Công phu trong nhà máy nghiền bông Vĩnh An. Tại thời điểm này cùng học tập với Chu Quang Dụ có Quốc Phù, Trần Chi, Ngô Vịnh, Luân Giai, Chu Tế và những người khác. Đây là những môn sinh thế hệ đầu tiên Diệp Vấn truyền dạy. Quách Phú và Luân Giai vẫn còn sống và giảng dạy Vịnh Xuân quyền ở Trung Quốc ngày hôm nay, tại Phật Sơn, Quảng Châu.
– 1945 (Mãn Quốc năm 34) Diệp Vấn năm 52 tuổi. Địa điểm: Phật Sơn. Năm Nhật đầu hàng.
– 1945 đến 1949 (Mãn Quốc năm 34 đến 38) Diệp Vấn 52 đến 56 năm tuổi. Đến từ: Quảng Châu, Phật Sơn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vấn bận rộn nhất với công việc của mình tại nơi làm việc, mặc dù yêu thích Vịnh Xuân quyền, nhưng ông đã dừng giảng dạy nó trong một thời gian. Cho đến khi, vào năm 1948, thông qua người bạn rất tốt của ông là Đường Giai, ông được giới thiệu với Bành Thụ Lâm để dạy cho anh ta Vịnh Xuân quyền. Qua thời gian bận rộn này, Diệp Vấn truyền dạy Bành Lâm theo giáo trình ở Thượng Phật Trương Nhị Hiệp Hội.
– 1949 (Man Kwok năm 38) Diệp Vấn 56 tuổi. Đến từ: Macao và Hồng Kông. Diệp Vấn đã đi qua Macao đến Hồng Kông, nhưng trong khi ở Macao, ông đã có hai tuần ở tại Cho Doi đường với những người bạn sở hữu một cửa hàng gia cầm.

Diệp Vấn đánh Mộc Nhân
Diệp Vấn đánh Mộc Nhân

– 1950 đến 1953 (Man Kwok năm 39 đến 42) Diệp Vấn 57 đến 60 năm tuổi. Địa điểm: Hong Kong Trong tháng 7 năm 1950, thông qua giới thiệu của Lý Dân, Diệp Vấn bắt đầu giảng dạy ở đường Đại Lâm, Cao Lôn, Hồng Kông. Lớp học đầu tiên đã được Hiệp hội Công nhân nhà hàng giúp đỡ. Khi ông mở lớp học này chỉ có 8 người bao gồm cả Lương Tướng và Lạc Diệu. Tất cả những nhân viên nhà hàng, nhưng sau đó có Từ Thượng Điền, Diệp Bì Chính, Triệu Vấn, Lý Ân Vinh, Luật Bành, Diệp Tiểu Hưng và những người khác. Đây là những người cóvị trí hàng đầu của Hiệp hội Công nhân nhà hàng lúc này. Diệp Vấn cũng giảng dạy cho công nhân trong chi nhánh nhà hàng Thượng Văn , , Union HQ tại Hồng Kông. Môn sinh bao gồm Lý Vịnh, Duệ Cường, Lý Lương Phẩm và những người khác.
– 1953 đến 1954 (Man Kwok năm 42 đến 43) Diệp Vấn 60 đến 61 năm tuổi. Địa điểm: Hồng Kông. Khi Lương Tướng thất bại trong cuộc bầu cử công đoàn, Diệp Vấn buộc phải di chuyển lớp học đến Hội Tần. Học tập tại thời điểm đó có Hoàng Thuần Lương, Vương Kiều, Vương Trắc, Ngô Trần và những người khác. Diệp Vấn cũng dạy tư nhân tại đền thờ Hoàng tử Ba trên đường Nguyệt Châu. Môn sinh là Lý Hùng và những người khác.
– 1954 đến 1955 (Man Kwok năm 43 đến 44) Diệp Vấn 61 đến 62 năm tuổi. Địa điểm: Hồng Kông. Lương Tướng đã được tái bầu làm chủ tịch của các công đoàn lao động nhà hàng và để Diệp Vấn di chuyển lớp học trở lại. Điều này được gọi là giai đoạn sau của Hiệp hội Công nhân nhà hàng. Tại thời điểm này, tham gia học tập có Lý Cẩm Sinh, Giản Hoa Tiệp(Victor Kan), Lư Văn Cẩm, Trương Trác Khánh(William Cheung) và những người khác.
– 1955 đến 1957 (Mãn Quốc năm 44 đến 46) Diệp Vấn 62 đến 64 năm tuổi. Địa điểm: Hồng Kông. Diệp Vấn di chuyển các trường ở phố Lý Đạt , Dao Mã Điếm ở Cao Lôn. Các môn sinh ở đây là Lý Tiểu Long, Trần Thành, Hầu Kiên Chương, Vi Ngọc Thụ, Bàn lai Bình, Bành Cẩm Phát và những người khác.
– 1957 đến 1962 (Mãn Quốc năm 46 đến 51) Diệp Vấn 64 đến 69 năm tuổi. Địa điểm: Hồng Kông. Trong suốt 5 năm Yip Man di chuyển qua các trường Lý Trương Oải Xuân. môn sinh là Mạc Bì, Dương Hắc, Mai Dật, Hồ Cẩm Minh và những người khác. Trong khoảng thời gian này Diệp Vấn giảng dạy chủ yếu là dạy tư. Tại cửa hàng đồ gốm Thuận Kỳ, môn sinh là Vương Phách Nhị, Vương Vĩ, Dương Chung Hán, Châu Lục Nhị, Hoàng Quốc Dân và những người khác. Tại Sầm Hạ Từ, Bàng Lực Hồng, môn sinh là những Đường Tào Trí, Chi Lý Phát, Triệu Sán Trác, Đàm Lai và những người khác. Tại đường Phật Đài, mon sinh là Trương Cẩm Xuyên, Xung Vĩnh Khang.
– 1962 đến 1963 (Mãn Quốc năm 51 so với 52) Diệp Vấn 69 đến 70 năm tuổi. Địa điểm: Hồng Kông. Diệp Vấn di chuyển trường đến 61 đường Phật Đài, một đơn vị trong việc xây dựng Heng Yip?. Môn sinh được dạy là Trương Nhữ Vinh, Hồ Luân, Chung Thanh An, Trần Vân Lâm, Trương Thái Nghiêm và Quốc Dân. Dạy tư tại cửa hàng may mặc Nhị Vĩ tại Tsim Sha Tsui. môn sinh là Peter Trương và một nhóm người của Phó Lực Hồng.
– 1963 đến 1965 (Man Kwok năm 52 đến 54) Diệp Vấn 70 đến 72 năm tuổi. Địa điểm: Hồng Kông. Trường được chuyển đến tầng trên cùng của nhà hàng Tương Thái ở phố Phúc Xuân, Tai Kok Tsui?. Đây vốn là các kho. Chủ sở hữu là Hồ Luân đã cho phép sử dụng phòng để dạy. Hầu hết những người từ các trường tại Yip Heng xây dựng cũng di chuyển đến đây. Cũng như Hồ Luânn còn có Dương Chung Hán, Nhất Dụng Tùng, Bành Cẩm Phát, Chính An, Lý Văn Vĩnh và Yau Hak. Trong giai đoạn này Diệp Vấn cũng dạy môn sinh chủ yếu là từ phía cảnh sát, tư nhân tại San Po Kong, đường Hin Hing. Họ gồm Đặng Tăng, Lâm Vĩnh Phát, Khổng Nguyên Chi, Lý Diêu Phi, Vương Các và những người khác.
– 1965 đến 1972 (Man Kwok năm 54 đến 61) Diệp Vấn 72 đến 79 năm tuổi. Địa điểm: Hồng Kông. Các trường học tại nhà hàng Sang và Diệp Vấn chuyển đến sống trên đường Tung Choi vì ông đã già. Mặc dù ông đã nghỉ hưu song ông vẫn dạy học tư nhân. Đi đến nhà của Diệp Vấn trong suốt thời gian này, là Vương Chung Hoa (Yat Oak Goi Tse), Hoàng Hội, Hồng Nhã Tam và những người khác. Ông cũng đã đi ra ngoài giảng dạy để bốn địa điểm:
1. Ving Tsun Athletic Hiệp hội, trong đó, vào năm 1967, là tổ chức võ thuật đầu tiên được đăng ký chính thức với chính phủ. Hiệp hội Ving Tsun Athletic sau đó đã quyết định mở các lớp học Công phu tại địa chỉ của hiệp hội. Hiệp hội bầu Diệp Vấn phụ trách giảng dạy. Giúp ông còn có Chính An, Phụng Khôn , Chung Vương Khôn và những người khác. Thời gian khoảng ba tháng.
2. Trên Waterloo Road, học tập ở đây là Trần Vĩ Hồng, anh em Tiểu Long, cũng Vương Chí An, Trần Cẩm Minh, Chung Diệu, Lưu Hội Lâm, Cương Văn Nghiêm và những người khác.
3. Chi Yau Road. Khi Trần Vĩ Hông đã có các hoạt động kinh doanh khác và không thể tiếp tục ở Waterloo Road, Diệp Vấn di chuyển đến tầng thượng của tòa nhà Lưu Hồ Lâm. Tham gia học tập ở đây Vương Chí Minh và ông cũng chính thức chấp nhận một nữ môn sinh là Ngô Nguyệt
4. Siu Fai Toi. Tại nhà của luật sư Diệp Tịnh Trác và một số môn sinh là khác mời của luật sư. Đây là nơi cuối cùng Diệp Vấn dạy Vịnh Xuân Công phu.
Diệp Vấn qua đời tại nhà riêng trên đường Tung Choi vào ngày 01 Tháng Mười Hai 1972 (Man Kwok năm 61). Ngày 26 tháng 10 âm lịch của Trung Quốc. Ông rất thích 79 năm của cuộc đời.

Nguồn: http://wingchunquan.blogspot.com/2012/12/diep-van-va-nien-bieu-cuoc-oi-vo-thuat.html