Võ sư Nguyễn Châu Phong, chi phái cố võ sư Trần Văn Phùng, biểu diễn ngẫu hứng Ngũ hình quyền, trong ngày khai quán Võ đường Vĩnh Xuân Châu Phong.