Lễ công nhận
Võ Đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng Trực thuộc Hội Võ thuật Hà Nội
Hải Phòng, Ngày 12 tháng 08 năm 2012
Tại Linh Quang – An Đà tự

Danh sách các tiết mục biểu diễn:

14:49 Trống trận múa cờ [TTMS]

16:32 Thổi sáo [ Đinh Như Sang ]

21:37 Múa Lân – Sư – Rồng [ Đoàn Bắc sư Vịnh Xuân Đường ]

27:35 Khí công quyền [ Trần Quang Ngọc và Đỗ Trung Hiếu ]

32:05 Thủ đầu quyền [TTMS]

34:55 Long Quyền [ Nguyễn Trung Hiếu ]

35:32 Xà quyền [ Đỗ Tiến Chương ]

36:13 Hổ Quyền [ Đoàn Xuân Vinh ]

36:50 Báo Quyền [ Đặng Văn Đức ]

37:18 Hạc Quyền [ Nguyễn Minh Đằng ]

38:16 Thiết Xuyến Quyền [ Nguyễn Anh Đức và Vũ Mạnh Thắng ]

39:20 Trung Côn [ Nguyễn Đình Thịnh ]

39:59 Côn Nhị Khúc [ Lê Văn Thể ]

40:38 Đại Đao [ Phạm Thành Công ]

41:16 Niêm Thủ Đối Kháng [ Nguyễn Đình Thịnh vs Nguyễn Trung Hiếu ]

43:21 Niêm Thủ Đối Kháng [ Đỗ Tiến Chương vs Lê Văn Thể ]

45:23 Niêm Thủ Đối Kháng [ Phạm Thành Công vs Phạm Tiến Hưng ]

47:24 108 Tại chỗ [ VS Phạm Tuấn Dũng và HLV Nguyễn Anh Hào ]

48:25 108 Mộc Nhân Thung [ VS Phạm Tuấn Dũng ]

49:25 Phương pháp thở Đan Điền Công [ VS Phạm Tuấn Dũng ]

Advertisements