Bài Thủ Đầu Quyền được xem là một bài quyền rất cơ bản nhưng cũng rất cao cấp, tùy theo nhận thức và công phu của người luyện.  Các hệ phái khác nhau, các động tác của bài quyền này cũng khác nhau. Ngay trong cùng  hệ phái, cũng mỗi người mỗi vẻ, không ai giống ai.  Thậm trí, trong chính người luyện, mỗi giai đoạn, mỗi tâm trạng cũng đánh ra những đường quyền khác nhau.  Người tập Thủ Đầu Quyền nói riêng, hay tập quyền nói chung, cần phải tìm cho ra điểm chung trong cái riêng (hay  trong sự khác nhau) là gì? nếu chưa tìm ra thì thôi không cần tìm nữa.

Sau đây xin giới thiệu Bài Thủ Đầu Quyền do võ sư Nguyễn Châu Phong, chi phái cụ Trần Văn Phùng, biểu diễn.