Theo lịch sử của dòng Thiếu Lâm Vĩnh Xuân, tên Vĩnh Xuân có nguồn gốc từ điện Vĩnh Xuân tại chùa Thiếu Lâm. Sau khi thoát khỏi vụ hoả thiêu Nam Thiếu Lâm do triều đình Mãn Thanh tiến hành, Chí Thiện Thiền Sư đã đến lánh nạn tại Hồng Thuyền với thân phận là một người đầu bếp. Tại đây, ông đã truyền dạy võ công của mình cho Hoàng Hoa Bảo (người đứng đầu của Hồng Thuyền), và  một số người khác cũng làm việc trong Hồng Thuyền bao gồm Hoa Diện Cẩm, Lương Nhị Tì, và Lương Lan Quế. Để bảo vệ cho Chí Thiện Thiền sư khỏi sự truy sát của triều đình, tất cả học trò tại Hồng Thuyền đều giữ kín thân phận thật sự của ông và  gọi môn võ ông dạy họ là Vĩnh Xuân.  Chính vì vậy, từ đây đã xuất hiện khá nhiều các truyền thuyết khác nhau về môn Vĩnh Xuân.

Hoa Diện Cẩm sau này truyền lại cho một số học trò, trong đó có Phùng Hiếu Anh (Fung Siu Ching). Phùng Hiếu Anh truyền lại cho con trai (Fung Tin), anh em nhà họ Lỗ, Dung Jik, Ma Chung Yi và Tang Suen. Rất có thể, Tang Suen là huynh đệ cùng thời với Nguyễn Tế Công (sư tổ của Vĩnh Xuân Việt Nam), và Nguyễn Kỳ Sơn (Vĩnh Xuân Phật Sơn), bởi Phùng Hiếu Anh có dạy cho anh em họ Nguyễn khi ông về ở ẩn tại Phật Sơn.

Tang Suen sau này dạy lại cho Tang Yick. Tang Yick rất giỏi về lục điểm bán côn, được mệnh danh là vua côn.

Phả hệ của Thiếu Lâm Vĩnh Xuân dòng Tang Yick

Chí Thiện Thiền Sư – (Hoàng Hoa Bảo) – Hoa Diện Cẩm – Phùng Hiếu Anh (Fung Siu Ching) – Tang Suen – Tang Yick – Tang Chun Pak

Phả hệ Thiếu Lâm Vĩnh Xuân (dòng Chí Thiện)

Tham khảo thêm Thiếu Lâm Vĩnh Xuân http://www.wengchun.de/

Advertisements