Hải Đăng pháp sư , Phương trượng đời thứ 32 của chùa Thiếu Lâm. Một cao tăng tinh thâm cả về Phật pháp và võ thật.

Trên đây là  đoạn video clip về thủ pháp của Hải Đăng Pháp sư khi ông đã ngoài 80 tuổi.

Advertisements