Trích bài viết “Triệt Quyền Đạo Việt Nam” của VS. Bùi Trọng Quốc Quân

“Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, áp lực từ các công tác xã hội và ngay từ cuộc sống gia đình, làm cho bạn căng thẳng và mệt mỏi. Các môn thể thao trong đó có võ thuật sẽ đem lại cho bạn sự bình yên, cân bằng và sức khỏe. Triệt Quyền Đạo cũng sẽ mang lại cho các bạn điều đó.

– Triệt Quyền Đạo môn võ không có biên giới, chính vì không có biên giới nên Triệt Quyền Đạo là môn võ không có giới hạn.
– Thế nào là môn võ không có giới hạn?
Triệt Quyền Đạo không bị giằng buộc và không thể bị giằng buộc bởi các kỹ thuật của các môn phái võ thuật khác nhau.

Trong Triệt Quyền Đạo không có phân biệt về thế nào là cương thế nào là nhu, thế nào là đúng và không đúng.

Vì không bị giằng buộc bởi  giới hạn các kỹ thuật của các môn phái khác nhau, nên Triệt Quyền Đạo có thể tự do thể hiện những nghiên cứu và trải nghiệm tất cả các kỹ thuật trong võ thuật theo cách hiểu và tinh thần của Triệt Quyền Đạo.
– Khi tập luyện Triệt Quyền Đạo bạn sẽ phải xóa bỏ được mọi rào cản, mọi cản trở về hình thức, về các khái niệm, ý niệm để đạt được trạng thái tự do cần thiết. Từ đó để tìm được lại chính mình.
– Triệt Quyền Đạo cũng như các môn phái võ thuật sẽ đem đến cho các bạn sức khỏe, bản lĩnh sống, hiểu được mục đích của cuộc sống và thấu hiểu được bản thân mình qua những trải nghiệm và luyện tập cần mẫn hàng ngày.
– Triệt Quyền Đạo tìm sự bình yên trong sự đối diện trực tiếp.
– Triệt Quyền Đạo là sự trải nghiệm cao độ để hiểu được bản thân.
– Chỉ có sự trải nghiệm cao độ bạn mới hiểu được hết mình và đối thủ.
– Chỉ khi đứng trước người khác hay trước sự hiểm nguy đối với bản thân và gia đình, bạn mới hiểu hết chính mình. Triệt Quyền Đạo sẽ giải quyết cho bạn vấn đề đó.
Triệt Quyền Đạo mang lại sự Cân bằng và Sức khỏe.”

Trích bài viết “Vĩnh Xuân và Triệt Quyền Đạo” của VS. Đinh Trọng Thủy

” Trong Vĩnh Xuân đã có Triệt Quyền Đạo và trong Triệt Quyền Đạo cũng dựa trên nền tảng của Vĩnh Xuân. Vĩnh Xuân và Triệt Quyền Đạo đều có sự tương hỗ lẫn nhau rất mật thiết và có logic, cả về tư tưởng lẫn chiêu thức. Trong Vĩnh Xuân có rất nhiều hệ thống luyện tập và chiến đấu khác nhau, có 4 hệ thống tiêu biểu: Tỳ, án, trấn, triệt. Họ Lý đã đi sâu vào phần Triệt kết hợp với một số môn như Quyền anh, Karate, Taekwondo… và phát triển thành Triệt Quyền Đạo nhưng đều dựa trên nền tảng của Vĩnh Xuân. Sau này khi họ Lý đã thành danh vẫn không ngừng luyện tập cơ bản Vĩnh Xuân.  Ngoài ra Triệt Quyền Đạo còn phát triển trên một triết lý với một tố chất cơ thể đạt tới mức hoàn thiện của họ Lý. Mọi người nói Triệt Quyền Đạo là nghệ thuật của chiến đấu. Vậy hai từ “Nghệ thuật” ở đây không phải là nghệ thuật biểu diễn mà tính đối kháng, chiến đấu khốc liệt nhất đã đạt tới mức độ nghệ thuật. Đó là sự uyển chuyển, khéo léo tạo tình huống, chớp thời cơ, tất cả mọi yếu tố đều trong tích tắc. Để làm được những điều đó quả thật là khó khăn. Nhưng đều có những phương pháp để giải bài toán này …”

Nguồn: http://trietquyendaovietnam.com

Advertisements