Giới thiệu Vĩnh Xuân – Triệt Quyền Đạo của võ sư Đinh Trọng Thuỷ và võ sư Bùi Trọng Quốc Quân.

Advertisements