Câu lạc bộ Vĩnh Xuân Hà Nội, Việt Nam, có thể được xem là một tổ chức Vĩnh Xuân chính thức đầu tiên ở Việt Nam, đã được nhà nước và sở Thể Dục Thể Thao thành phố công nhận, theo quyết định số 1049/QĐ/2002-STDTT ngày 20/08/2002. Đây là nơi hội tụ được nhiều truyền nhân của các chi Vĩnh Xuân Việt Nam tại phía bắc của Việt Nam.

 Xin giới thiệu lại một số đoạn Video biểu diễn của các chi phái Vĩnh Xuân tại buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ Vĩnh Xuân Hà Nội, ngày 14.09.2003, tại nhà Thi Đấu Hà Nội, số 12 phố Trịnh Hoài Đức.