Nhân giới thiệu về cuốn sách “Ngũ Luân Thư”, lại nghĩ tới một đoạn video clip về đại sư Ueshiba Morihei, sáng tổ môn Aikido, luyện tập kiếm pháp lúc ông đã ngoài 70 tuổi.  Đưa lên đây để các bạn cùng tham khảo thân thủ và kiếm pháp của ông.

Advertisements