“Phát triển nội công và các ứng dụng thực tiễn trong môn Vĩnh Xuân” (Phần 7)

CHƯƠNG 7: MỤC ĐÍCH CỦA NIÊM THỦ VÀ THÁI ĐỘ CẦN CÓ

 Không có gì phải nghi ngờ khi nói rằng niêm thủ là bài tập quan trọng nhất trong Vĩnh Xuân, khi mà nó được hiểu đúng cách. Nhiều người dường như có những hiểu biết sai lệch về mục đích bài tập này. Một số sử dụng nó như một công cụ để tập dợt cho trận chiến hay  thậm chí để đập nhau với võ sinh khác. Những suy nghĩ này  tuyệt đối nên tránh. Niêm thủ không bao giờ được thiết kế nhằm với mục đích đó.  Nếu bạn muốn chiến đấu tốt nhất nên dùng một số dụng cụ bảo vệ và vũ khí! Niêm thủ có một mục đích  lớn hơn nhiều  so  với chuyện  so  sánh  xem kỹ năng của ai  tốt hơn. Với bài  tập niêm  thủ,  người  võ  sinh  sẽ  được  học  những  kỹ  năng  sâu  sắc  và  thiết  yếu  của  năng lượng  âm  về  việc  kết  nối  với  người  khác. Việc  tập  luyện  nhằm  phát  triển  năng  lực lắng nghe chuyển động và phản ứng lại nó theo một cách sáng tạo của riêng bạn. Khi tập  luyện niêm  thủ đúng cách bạn sẽ  tham gia cùng người khác  tại một mức độ  tâm linh sâu sắc và cùng trải nghiệm về sự thống nhất của một thế giới siêu hình.

  Với một thái độ đúng trong việc tập luyện niêm thủ, người tập sẽ biểu hiện một sự bình an. Biểu hiện này sẽ mở ra một lời mời với người bạn tập cùng tham gia tạo nên một sự nối kết và điều này sẽ dạy cho cả hai sự tinh tế sâu sắc của việc hiện diện trong  giây  phút  hiện  tại.Trong  khi  tập  luyện  niêm  thủ  bạn  sẽ  học  cách  vượt  qua  sự huyên thuyên vô tận của đầu óc để đạt đến trạng thái Mu-Shin và đánh thức khả năng kết nối với những gì đang xảy ra để sáng tạo nên những phản ứng hoàn hảo.

 1.  Học một ngôn ngữ mới

  Một hình thức ẩn dụ hay nhất nói về những điều mà niêm thủ sẽ dạy bạn là việc học nói một ngôn ngữ mới. Và điều này không khác gì với việc bạn  tập  luyện niêm thủ. Bạn đang học để nói chuyện bằng ngôn ngữ của chuyển động chứ không phải âm thanh. Bạn phải hiểu được những di  chuyển đó được  thực hiện như  thế  nào  và học cách lắng nghe những di chuyển đó để hiểu được bản thân phải di chuyển như thế nào nhằm phản ứng lại với những di chuyển đó. Nếu bạn học nói một ngôn ngữ khác bạn cũng phải đi qua các giai đoạn phát  triển để đạt được những kỹ năng cho ngôn ngữ mới. Quá trình đó cũng tương tự như trong tập luyện niêm thủ. Để được tập niêm thủ bạn phải thành thạo các kỹ thuật trước. Kỹ thuật như những từ đơn, việc đầu tiên khi bạn  học một  ngôn  ngữ mới  là  nhớ  các  từ  như:  cái  ghế,  cái nhà,  con  chó,  con mèo, chạy, nhảy… Những  từ này  là công cụ để bạn  sử dụng nhằm  thể hiện  suy nghĩ của bản thân với ngôn ngữ mới.

  Các kỹ thuật của bạn cũng là những công cụ bạn sử dụng để thể hiện mình với ngôn ngữ của chuyển động. Một khi bạn đã nhớ các từ một cách tương đối bạn sẽ học các nguyên tắc tạo ra các sự kết hợp một cách đúng đắn giữa các từ này để tạo ra các cụm từ mạch lạc và có thể hiểu được. Còn trong niêm thủ bạn học những nguyên tắc đúng đắn của  sự di chuyển để  khi bạn di chuyển  tạo nên một  sự có nghĩa  với hoàn cảnh hiện tại. Đây là phần khó nhất của việc học ngoại ngữ. Ta có thể nhớ hàng đống từ  về  các  đồ  vật,  hành  động,  nhưng  phải  tốn  rất  nhiều  nỗ  lực  để  học  cách  sắp  xếp chúng nhằm có thể biểu đạt được ý tưởng của mình cho người khác hiểu.

  Bạn thường bắt đầu với những nguyên tắc cơ bản và thiết yếu nhất, giống như thứ tự sắp xếp của động từ và danh từ, cách sử dụng thì… Trong ngôn ngữ của chiến đấu (chuyển động) đầu tiên bạn sẽ học sự quan trọng của việc di chuyển quanh đường trung  tâm, của việc  tìm vị  trí hợp  lý với bạn  tập, của  tư  thế đúng và chuyển  từ vị  trí này sang vị trí khác. Bạn sẽ tìm thấy các nguyên tắc đó trong các bài quyền của Vĩnh Xuân.

  Khi bạn bắt đầu nắm bắt được ngôn ngữ bạn sẽ thực hiện được những cuộc nói chuyện chậm rãi và đầy kiên nhẫn với người bản xứ. Miễn là họ sử dụng những từ và cụm từ đơn giản bạn sẽ có thể hiểu được và trả lời lại. Cũng giống như trong bước đầu tập luyện niêm thủ bạn nên tập một cách chậm rãi, hầu hết đều tập ở một tốc độ chậm, nên nó sẽ  là một bài tập dễ dàng, một sự  trao đổi đơn giản được  thực hiện một cách kiên nhẫn và không có tính cạnh tranh ở đây. Bạn không thể tranh cãi với một người bản xứ được giáo dục tốt khi mà bạn chỉ vừa mới học ngôn ngữ đó. Bạn sẽ không thể nào bắt kịp và không thể trả lời những câu hỏi của họ bởi nó quá phức tạp và được nói với một  tốc độ mà bạn chưa  thể bắt kịp được. Việc học ngôn ngữ của chuyển động cũng  thế,  bạn  sẽ  không  thể  thành  công  trong  việc  trao  đổi  những  kỹ  thuật  này một cách đúng đắn với một tốc độ trung bình hoặc nhanh nếu như bạn vẫn đang học những nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ chuyển động.

  Không  nên  có  tính  cạnh  tranh  trong  niêm  thủ  cho  đến  khi  bạn  đạt  được một trình độ  từ  trung đến cao cấp. Một khi những nguyên  tắc cơ bản  trở  thành một phần trong cách bạn di chuyển, sau đó bạn chuyển  tới học những nguyên  tắc sâu hơn của chuyển động  và chúng cho phép bạn đặt  và  trả  lời với những câu hỏi phức  tạp hơn trong cuộc nói chuyện bằng niêm thủ. Khi bạn đạt được mức độ này bạn sẽ phát hiện ra rằng những nguyên tắc sâu hơn này là những nguyên tắc về khí, và cách sử dụng nó để kết nối, đọc và điều khiển chuyển động của người khác.

 2.  Vấn đề về khí trong bài tập niêm thủ

  Bài tập niêm thủ trong Vĩnh Xuân là một quá trình tiến triển nơi mà hai người tập  luyện học cách di chuyển cùng với người khác như thể họ bị dính vào nhau. Tại mức độ căn bản nhất nó  trông như bài  tập được  thiết kể để dạy người  võ  sinh cách dính cánh tay vào cánh tay của bạn tập, và di chuyển cùng với di chuyển của họ. Tuy nhiên, mục đích thực sự của niêm thủ trở nên rõ ràng trong khi tập ở cấp độ cao cấp, khi mà những người võ sinh học cách trình diễn bài tập trong mở rộng khí vào tứ chi và lên bạn tập. Trong khi phát triển kỹ năng về khí một cách thành thạo trong bài tập niêm thủ họ sẽ chú ý thấy rằng khí có một bản chất tự nhiên là bám dính. Có  lẽ  do  bề  ngoài  của  bài  tập,  và thuộc  tính  cố  hữu  của  năng  lượng  là  bám dính, đã  tạo nên một  sự hiểu  thông  thường là niêm  thủ  là bài tập dính  tay, một sự  trao đổi  đơn  giản  là  những  người  võ  sinh  tập luyện  với  sự bám  dính  cánh  tay  với  nhau. Mặc  dù  bề  ngoài  của  bài  tập  có  thể  đúng với  quan  niệm  này,  kinh  nghiệm  của  việc tập luyện niêm thủ có những thứ mà bài tập nội công không đạt được.

  Mặc  dù  từ  ngữ  được  sử  dụng  để  đặt  tên  cho  bài  tập  được  dịch  chính  xác  là “dính  tay” nhưng bản  thân bài  tập có những ý nghĩa  sâu hơn  là những  kỹ năng của việc bám dính và đi theo chuyển động của cánh tay bạn tập. Cảm giác của tôi rằng tổ sư  của Vĩnh Xuân  chọn một  từ  không  phổ  biến  “Chi,  cho  bám  dính”  để  gợi  ý  cho những  người  võ  sinh  rằng  nó một  ý  nghĩa sâu  xa  hơn  chỉ  đơn  thuần  là  bài  tập  bám dính. Nên  hiểu  biết  của  chúng  ta  về  niêm thủ  sẽ  phù  hợp  hơn  với mục  đích  thực  sự của  bài  tập  nếu  ta  biết  rằng  nó  bao  gồm định  nghĩa  về  “cánh  tay  năng  lượng”  hay “năng  lượng  trong  cánh  tay”  như  một  sự ám  chỉ  đằng  sau  từ  ngữ  dịch  trực  tiếp  là “niêm thủ”.

  Một kết quả đáng  tiếc xuất phát  từ sự hiểu  sai về bài  tập mấu chốn của Vĩnh Xuân  là rất nhiều võ sinh của môn võ này  tập  luyện niêm  thủ mà chưa hề có sự  trải nghiệm bài tập với khí như một mục đích chính. Với những người võ sinh ở phương Tây bài tập niêm thủ phần lớn trở thành một bài tập đơn thuần về sự chuyển động vật lý hơn là nhằm một sự phát triển và bộc lộ của khí.

  Xuyên suốt quá  trình  tập  luyện Vĩnh Xuân ta  thấy rằng cùng với  tập niêm  thủ người võ sinh học cách điều khiển và bộc lộ năng lượng của mình từ các bài quyền và sự  rèn  luyện, anh  ta   cũng  sẽ học cách để  nhận  ra, đọc  và điều  khiển  không những nguồn khí của bản thân mà còn nguồn khí của bạn tập thông qua bài tập niêm thủ

 3.  Bài tập quan trọng nhất: Niêm thủ đơn

  Bài  tập mấu  chốt  cho  sự  phát  triển  và  thể  hiện một  năng  lực  sâu  sắc  về  khí trong một mối quan hệ động khi chiến đấu là bài tập niêm thủ đơn. Thường thì bài tập trông khá đơn giản và thừa thãi nhưng bài tập này là trung tâm mà mọi kỹ năng khác về niêm thủ sẽ phát triển từ đó.

  Sự đơn giản trong việc chuyển động đồng thời cho  phép  người  võ  sinh  tập  trung  toàn  bộ  sự  chú  ý vào  sự  tinh  tế  của  bài  tập. Trong  suốt  quá  trình  tập luyện  niêm  thủ  đơn  người  võ  sinh  sẽ  phát  triển  kỹ năng  điều  hướng  nguồn  khí  của  mình  bởi  một  sự điều  khiển nhẹ nhàng  thông qua  sự hiện diện và có chủ đích. Trong bài tập niêm thủ bộ não sự được dạy cách  cảm nhận  và định hướng nguồn  khí  thông qua một  sự điều chỉnh  tinh  tế của ý chí. Cũng  trong bài tập này người võ sinh sẽ học cách cảm nhận và đọc được chủ đích của bạn bạn tập.

  Có 12 giai đoạn tập luyện của kỹ năng kết nối được học và tập luyện trong niêm thủ và trước hết là được  tập  trong bài niêm  thủ đơn. Các giai đoạn của sự kết nối cũng được gọi  là các giai đoạn trong hiện diện sự  tương  tác  (“being”  interaction). Cụm  từ này được  sử  dụng  với mục  đích  thể  hiện  các  giai  đoạn phát triển của sự tương tác được học với bài tập niêm thủ đòi hỏi phải có một sự chuyển đổi căn bản trong các bạn hiện diện, nhận thức và hiểu biết về thế giới. Nói một cách khác, nó đánh thức khả năng hiện diện một cách hoàn  toàn và đầy đủ  trong giây phút hiện  tại. Điều này thực sự rất có ý nghĩa khi bạn nhận ra rằng chỉ có một số ít người thực sự sống trong giây phút hiện tại.

  Để có thể hiện diện một các đầy đủ với hiện tại đòi hỏi phải có sự dừng lại của một giọng nói luôn vang lên trong đầu và không ngừng giải thích và đánh giá thế giới xung quanh bạn. Sự huyên thuyên này đã luôn hiện diện trong chúng ta và tách chúng ta ra khỏi những  trải nghiệm hiện  thời của bản  thân. Các giai đoạn phát  triển của sự tương  tác này dạy cho bạn cách dừng  giọng nói này  lại và cho đánh  thức  khả năng tương tác và cảm nhận thế giới một cách trực tiếp, hoàn toàn và nguyên vẹn. Cho nên, cột mốc quan  trọng  trong sự phát  triển của kỹ năng  tương  tác  là  trạng  thái Mu-Shin hay một sự tĩnh lặng của tâm trí.

  Mười hai giai đoạn này được sắp xếp vào bốn nhóm với 3 giai đoạn mỗi nhóm. Mỗi giai đoạn  trong một nhóm kết hợp với nhau và  tạo nên một chất  lượng và điều kiện đặc biệt của sự hiện diện. Cho nên, chúng  ta gọi nó  là: các giai đoạn  trong việc hiện diện sự tương tác.

  Nhóm 3 giai đoạn đầu tiên bao hàm những yếu tố vật lý và thể chất cần thiết để tạo điều kiện cho người võ sinh đặt khí lên các bộ phận của cơ thể. Nhóm thứ hai dạy về những chất  lượng những yếu  tố  thể chất cần có để khí có  thể được điều khiển và bộc lộ một cách hiệu quả. Phần thứ ba sẽ làm bài tập trở nên phấn khích với khí. Phần thứ tư dạy người võ sinh cách điều khiển khí của bản thân và của bạn tập thông qua sự trao đổi.

  Các giai đoạn này được liệt kê ra ở đây. Điều quan trọng cần phải chú ý là các giai đoàn này mang  tính  tiên quyết. Nói một cách khác  là chúng được xây dựng dựa trên nền tảng của cái có trước. Cho nên người võ sinh sẽ không thể thành công trong việc  tập  luyện ở giai đoạn 7 về “ku” hay “điều khiển cây cầu” nếu một  trong 6 giai đoạn trước chưa được hoàn thành đúng.

 4.  Phát triển một sự kết nối sâu sắc thông qua niêm thủ: 12 giai đoạn tăng tiến của việc hiện diện sự tương tác

– Chọn vị trí: Để chiếm lấy một lợi thể chiến lược

  Hiện  diện  sự  tương  tác  cùng  với Vĩnh Xuân  kung  fu  đòi  hỏi  phải  có một  sự hiểu biết và ứng dụng đúng về kỹ năng sử dụng vị trí. Đây là cấp độ cơ bản nhất của việc hiện diện sự  tương  tác. Vị  trí đạt được bởi sự ứng dụng đúng đắn và chính xác các kỹ thuật và tư thế trong một mối tương quan với vị thế và k ỹ thuật của đối thủ. Vị trí bao gồm  tất  cả kỹ  thuật  tay,  thế  tấn, kỹ  thuật  chân, hướng của  cơ  thể và việc  sử dụng đúng đắn nguyên  tắc đường  trung  tâm. Vị  trí không chỉ đòi  hỏi  kỹ  thuật phải chuẩn xác mà còn những yếu tố tinh tế khác như mức độ thả lỏng, việc chuyển đổi từ vị trí này sang vị trí khác một cách đúng đắn so với chuyển động của đối thủ. Vị trí là một nền móng chính mà các  kỹ năng  về  sự  tương  tác  khác được xây dựng  trên nó.

Nếu kỹ năng về vị trí bị sai thì việc tập luyện tất cả các kỹ năng khác sẽ không tránh khỏi sự  thất bại. Cho nên, nếu một người không  thể kết nối được với người khác  thì nơi vấn đề đầu tiên cần xem xét là vị trí.

–  Cân bằng: nhằm duy trì sự liên tục và toàn vẹn

  Cân bằng  là nguyên  tắc nền  tảng  thứ hai của việc hiện diện sự  tương  tác. Một khi kỹ năng về vị trí đã được thành thạo với một mức độ nhất định bạn có bắt đầu tập trung vào việc cân bằng. Để cân bằng một cách đúng đắn bạn phải cân bằng A) với vị trí của mình, B) giữa vị trí của của đối thủ và bản thân, và C) giữa các vị trí khác nhau khi bạn chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, khi bạn giữ tay/chân này với một vị trí và tay/chân kia với một vị trí khác. Cho nên cân bằng có tất cả ba khía cạnh cần được áp dụng.

  Để cân bằng với vị trí cần phải có một sự hiểu biết sâu sắc về vị trí hay kỹ thuật thuật đang được sử dụng. Vai, cùi chỏ và bàn tay cần phải có một sự thả lỏng hợp lý khi thực hiện các kỹ thuật này nếu không bạn sẽ bị mất cân bằng. Cảm giác nặng hay áp  lực đè  lên đối  thủ phải cân bằng được với áp  lực mà anh  ta sử dụng  lên bạn. Đầu tiên thì điều này được thực hiện bằng cách tạo ra một áp lực bằng với áp  lực của đối phương. Tuy nhiên, ở những cấp độ cao hơn anh ta sẽ học cách cân bằng áp lực bằng ý của mình hơn là bằng sức mạnh vật lý. Cân bằng áp lực hay trọng lượng của đối thủ chính là sự cân bằng giữa bạn và đối thủ (B). Sau đó, duy trì  một sự cân bằng tương tự ở bên trong giữa tứ chi với nhau và giữa bạn và người bạn tập trong khi thay đổi vị trí và  tư  thế chính  là khía cạnh  thứ ba của sự cân bằng. Sự cân bằng cũng nên được ứng  dụng  vào mức  độ  của  sự  quyết  tâm,  cường  độ  của  sự  khao  khát,  tốc  độ  của chuyển động và  lực hay sức mạnh của cú đánh. Về bản chất  thì một người phải cân bằng trong nội tại bản thân trước, và sau đó phản chiểu  lại cảm giác của đối thủ một cách chính xác. Để  làm được điều này bạn phải học cách cảm nhận được khía cạnh này của đối thủ và phản hồi chúng ngược lại. Nếu bạn nhận thấy đối thủ của mình đã bị mất cân bằng theo một cách nào đó thì bạn có thể tìm được một điểm yếu và khai thác điểm yếu này để đánh bại anh ta.

–  Bám dính

  Bám dính là chìa khóa và nền tảng vững chắc thứ ba cho việc thực sự hiện diện sự tương tác trong Vĩnh Xuân. Một khi kỹ năng về vị trí và cân bằng đã đạt được với một mức độ thành thạo tương đối thì ta có thể làm cho sự kết nối với bạn tập trở nên sâu hơn bằng cách ứng dụng nguyên  tắc bám dính. Để có  thể bám dính hiệu quả, sự thả  lỏng  tại mỗi vị  trí phải đạt được ở một mức độ cao.Taycủa bạn nên “tan chảy” vào tay của bạn tập. Sự chủ đích tan chảy này là nên có để cân bằng áp lực nhẹ nhàng của bạn tập bằng một áp lực nhẹ nhàng tương đương hướng về phía đường trung tâm của anh ta.

  Với những điều này ta sẽ cảm thấy được sự chuyển động và di chuyển cùng với bạn  tập. Chuyển động của bạn cần  thiết phải chính xác phản chiếu  lại chuyển động của anh ấy. Bạn di chuyển cùng hướng và tốc độ với chuyển động của anh ta để duy trì sự kết nối và cân bằng. Bằng cách này các chi sẽ ở trạng  thái bám dính với nhau. Không nên có một  sự  trượt nào ở  các  chi. Nếu điều này xảy  ra  thì có nghĩa  là một người  đang  không  di  chuyển  đúng  tốc  độ  hoặc  hướng  hoặc  anh  ta  bắt  đầu  chuyển động của mình  trước hoặc sau chuyển động của bạn  tập  thay vì  là cùng  lúc. Một khi việc bám dính được  thực hiện đúng đắn, một người quan sát sẽ không  thể biết ai  là người khởi tạo chuyển động. Bề ngoài nhìn như là cả hai đơn giản là bắt đầu chuyển động cùng lúc và các động tác của họ hài hòa một cách hoàn hảo với nhau.

  Việc ứng dụng đúng nhóm 3 nguyên tắc đầu sẽ tạo ra: MỘT SỰ KHÓA. 

 Vị  trí,  Cân  bằng  và  Bám  dính  là những  nguyên  tắc  nến  tảng  để  tạo  ra một  sự  kết  nối  với  đối  thủ.  Khi  nó được  ứng  dụng  như  được  miêu  tả  ở trên thì kết quả là tạo ra một sự khóa, chốt  bạn  vào  đối  thủ.  Những  nguyên tắc  nền  tảng  này  tạo  ra  một  cái KHÓA.

– Đánh thức và làm sống động kết nối

  Một khi ba nguyên tắc nền tảng đã được sử dụng thành thạo và tạo ra được một cái khóa kết nối, bước  tiếp  theo  là đánh  thức và  làm sống động sự kết nối. Việc ứng dụng nguyên tắc của sự đàn hồi sẽ tạo ra kết quả này. Để đàn hồi bạn tạo ra một lực nhẹ nhàng (khoảng 100gram) với các kỹ thuật của mình liên tục hướng về phía đường trung  tâm   hay điểm cân bằng của đối  thủ. Lúc đầu điều này sẽ rất khó để  thực hiện nhưng cùng  với việc  tập  luyện nó  sẽ  trở  thành một  trạng  thái  tự nhiên. Với mọi  kỹ thuật, từ tấn pháp cho đến vị trí tay mà có kết nối với cánh tay của bạn tập , sẽ có một áp  lực  lò xo 100 gram nhẹ nhàng đi cùng với nó. Áp  lực  lò xo này sẽ nhún nhường trước một lực lớn hơn, nhưng nó luôn có chủ đích hướng về phía trước.

  Ngay cả khi cánh tay bị đẩy về phía sau nó vẫn luôn tồn tại một áp lực 100gram hướng về phía trước. Nếu cánh tay bị rời ra một cách đột ngột nó sẽ ngay lập tức bắn về phía trước với không một chút chậm trễ. Chiếc lò xo trong thế tấn đến từ chân sau và eo. Sự kết hợp của cả tất cả các lò xo trong cơ thể có thể tạo ra một sự phóng thích lực vô cùng ấn tượng mà không cần nỗ lực khi chúng được phối hợp với nhau.   Mỗi chi phải được tập  luyện để có khả năng đàn hồi một cách độc lập với các chi còn lại. Mỗi vị trí sẽ có một điểm khác biệt nhỏ giữa chuyển động của lò xo bởi nó phải được cân bằng giữa chính nó và các chi khác. Năng lực có các lò xo độc lập trên mỗi chi đòi hỏi phải bỏ ra một nỗ  lực lớn để đạt được, nhưng nó quả  là rất đáng khi bạn bỏ công sức  ra để đạt được điều này. Nó không phải  là không phổ biến đối với một người võ sinh với những chiếc lò xo độc lập rằng anh ta sẽ ngạc nhiên khi anh ta đánh  trúng  bạn  cũng  như  bạn  ngạc  nhiên  không  hiểu  sao mình  bị  đánh  trúng. Với những chiếc  lò xo các chi bắt đầu biết “tự  suy nghĩ”  và  tìm  ra đường  tấn công bởi chính bản thân chúng.

–  Chọn phương hướng: nhằm đóng tấm lá chắn của bản thân và mở tấm lá chắn của đối thủ

  Để tận dụng được những tác động có lợi và  loại bỏ tác động có hại của những chiếc lò xo bạn phải tập trung điều chỉnh chính xác hướng của chúng. Nếu đối thủ của bạn có kỹ năng giữ một áp lực không đổi hướng đến đường trung tâm của bạn thì bạn phải điều khiển áp  lực  từ những chiếc  lò xo của bạn hướng đến anh  ta. Điều này  trở thành một  sự  ứng  dụng  sâu  sắc  của  việc  cân  bằng. Hướng  tác  dụng  lực  của  những chiếc lò xo cần phải được hiểu một cách cụ  thể cho từng kỹ thuật riêng biệt. Mặc dù nhìn chung mục đích là hướng đến đường trung tâm của đối thủ nhưng mỗi vị trí cần có những sự tinh chỉnh riêng.

  Nếu vị  trí của bạn đúng, phù hợp và cân bằng với vị  trí của đối  thủ  thì hướng tác dụng lực của chiếc lò xo cũng sẽ phù hợp với lực của đối phương. Nếu không đạt được điều này  thì bạn sẽ bị hở và anh  ta sẽ bắn  lò xo vào bạn. Ví dụ như nếu anh  ta giữ vị trí tán thủ với một lực lò xo nhẹ nhàng hướng về phía trước là lên trên thì bạn phải sử dụng tay phục thủ lên tay tán thủ của anh ta với một lực nhẹ nhàng hướng về phía  trước và xuống khu vực cùi chỏ của anh  ta. Sự tinh chỉnh về hướng chính  là bí quyết của bức tường phòng  thủ không  thể xuyên  thủng nổi  tiếng  trong kung fu Vĩnh Xuân và cũng là bí quyết để mở cánh cổng phòng thủ của đối phương. Nếu đối thủ bị đẩy ra xa khỏi đường trung tâm của bạn thì bạn hãy phóng thích áp  lực từ anh ta bởi lúc này anh  ta không gây được một mối nguy hiểm nào cho bạn cả. Bạn luôn hướng về đường  trung  tâm của anh  ta nhằm chiếm  lấy  lợi bởi những kẽ hở được mở ra khi bàn tay của đối phương rời khỏi đường trung tâm của anh ta.

 – Tăng sức nặng: nhằm đặt năng lượng vào vũ khí của bản thân

  Khi tăng sức nặng của cách chi một cách chính xác sẽ thêm khí vào sự kết nối. Điều này không có nghĩa  là bạn sẽ đẩy mạnh hơn và dùng sức nhiều hơn. Tăng sức nặng  cho  cánh  tay  được  thực  hiện  thông  qua  việc  chủ  đích  thả  lỏng. Việc  tăng  sức nặng cũng phải được  thực hiện mà không được phá vỡ nguyên  tắc của sự cân bằng. Mỗi vị  trí  có  thể  sẽ được  tăng  sức nặng một cách khác  nhau  tùy  thuộc  vào  việc nó được ứng dụng như  thế nào và đối  thủ của bạn đang  làm gì. Ba điểm cần được  tăng sức nặng của cánh tay là vai, cùi chỏ và bàn tay. Hông, đầu gối và bàn chân là những điểm tương tự trên cẳng chân. Nguyên tắc về cùi chỏ không được di chuyển của Vĩnh Xuân là một ví dụ của sự tăng sức cùi chỏ trong kỹ thuật phục thủ.   Khi  tăng sức nặng một bộ phận nào  trên  tay hoặc chân, đầu  tiên bạn  thả  lỏng toàn bộ chi đó một cách sâu sắc,  sau đó ứng dụng nguyên  tắc về phương hướng  lên vùng này và đặt sự chủ đích của bạn lên điểm cần được tăng trọng lượng. Với một kỹ năng sâu hơn bạn có  thể  tăng  trọng  lượng cho nhiều điểm  trên cơ  thể cùng một  lúc. Tăng sức nặng của khí vào các chi là điểm mấu chốt để chuẩn bị sẵn sàng khí cho việc phóng thích nó, được dạy trong bài Tiêu Chỉ.

Sự ấp dụng đúng nhóm 3 nguyên tắc thứ hai này sẽ tạo ra: DÒNG CHẢY. 

Sự  đàn  hồi,  Chọn  phương  hướng  và Tăng  sức  nặng  khi  được  kết  hợp  qua các  nguyên  tắc  nền  tảng  của  CÁI KHÓA  sẽ  tạo  ra  một  trạng  thái  lỏng linh động để khóa kết nối lại. Trạng thái lỏng  này  tạo  nên một  sự  trao  đổi  động giữa hai người võ  sinh để chảy với một năng  lượng mềm mại  và  không  cần  nỗ lực.

 – Ku: Nhằm điều khiển cây cầu

  Một khi bạn có thể hướng sự chủ đích  lên các chi để tăng sức nặng của chúng thì bạn có  thể bắt đầu  thấy được một khía cạnh sâu hơn về sự kết nối với người bạn tập. Sự chủ đích hướng có định hướng về phía trước có thể được thay đổi từ mặt này sang mặt khác của sự kết nối mà không cần một chuyển động vật lý nào. Sự thay đổi này được chủ đích xuất phát từ tâm trí. Và khi thực hiện điều này ta chú ý thấy rằng chiếc cầu kết nồi (Ku) có rất nhiều cánh cổng. Những cánh cổng này đóng hay mở tùy thuộc vào sự chủ đích được đặt ở đâu. Với mỗi chi ta có ba cánh cổng: vai, cùi chỏ và bàn tay đối với đôi tay, hông, đầu gối và bàn chân đối với đôi chân.

  Nó đòi  hỏi  phải  có một  kỹ  năng  và  năng  lực  tuyệt  với  để  có  thể  đóng  tất  cả cánh cổng lại cùng một thời điểm. Nó thậm chí cũng rất khó khi bạn chỉ giữ ở một vị trí cố định, và hầu như  là không  thể khi đang chuyển động. Ku  là nghệ  thuật của sự lắng nghe cây cầu và chú ý xem cánh cổng nào đang mở và cánh cổng nào đang đóng. Một khi bạn  thấy được cánh cổng nào đang mở  thì đó như một  lời mời để  tấn công. Một cánh cổng mở như một  lời mời đi vô, nếu bạn  tấn công vô một cánh cổng đang đóng bạn sẽ luôn bị khóa lại. Việc tấn công vô một cánh cổng đóng giống như là bạn đi từ phòng này qua phòng khác bằng cách cố gắng đi xuyên qua bức tường thay vì là đi qua của. Bằng cách đọc được sự thay đổi trong chủ đích của bạn tập trong khi cánh tay đang được cung cấp năng  lượng bởi khí,  chúng  ta học cách khám phá xem  thời điểm và vị trí nào để tán công. Đó là nghệ thuật của sự điều khiển cây cầu, hay Ku.

 –  Lắng nghe: Để biết điều gì đang diễn ra trong thực tại

  Trong  Vĩnh  Xuân  mục  đích  chính  của  việc  lắng  nghe  là  trải  nghiệm  được những gì mà một số người đã trải nghiệm được với giây phút hiện tại. Nó không phải là việc đoán xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo, cũng không phải là hình dung hoặc đánh giá xem cái gì  sẽ diễn  ra. Lắng nghe đơn giản  là mở  lòng để  trải nghiệm mà không thông qua một một bộ lọc nào được tạo ra bởi cái tôi cá nhân.

  Đầu tiên là chúng ta cần lắng nghe chính cơ thể mình, năng lượng và trạng thái của những  lực vật  lý xung quanh chúng  ta. Bằng cách  lắng nghe chúng,  ta uốn mình và xăp xếp  theo các  trạng  thái này. Sau đó chúng  ta hướng sự  lắng nghe đến chuyện động, sự chủ đích và năng lượng của bạn tập. Điều này đòi hỏi một sự hiện tĩnh  lặng của  bộ  nào. Đây  là  trạng  thái  không  suy  nghĩ  và  được  biết  tới  như một  trạng  thái không tư duy hay Mu-Shin.

  Mọi nỗ  lực nhằm hợp  lý hóa, phân  tích,  tìm ý nghĩa hay cố gắng hiểu điều gì đang diễn ra đều không phải là một sự lắng nghe đúng đắn. Mọi sự đánh giá của thời điểm hiện  tại phải được dời  lại vào những  thời điểm sau để không  làm  thay  thế giây phút lắng nghe hiện tại với sự lặng đọng sâu sắc. Sự lắng nghe này có thể so sánh với việc bạn  lắng nghe trong một cuộc hội thoại. Tuy nhiên, trong Kung fu nó được cảm nhận  bởi  toàn  bộ  cơ  thể  khi mà  cơ  thể  bạn  tiếp  nhận  kinh  nghiệm  từ  cơ  thể  người khác. Điều này bao gồm tất cả các cảm giác, sự chủ đích, suy nghĩ, cảm xúc tạo nên một bức tranh tổng thể trong từng khoảnh khắc. Trong khi lắng nghe tất cả những thứ này được cảm nhận cùng một lúc như một sự trải nghiệm tổng thể về người khác. Có có  thể  lắng nghe được như vậy,  trước  tiên bạn phải làm cho đầu óc  trở nên  tĩnh  lặng và sau đó tập trung sự tĩnh lặng của nó lên sự kết nối, hiện diện một cách hoàn toàn và đầy đủ trong thời khắc hiện tại.

  Khi việc lắng nghe được thực hiện ở một mức độ sâu sắc, cảm giác về một kết nối cố hữu giữa bạn và những gì đang diễn ra được phát triển. Khi năng lực này phát triển bạn sẽ học được cách phản ứng lại với năng lượng của người khác mà không cần thông qua sự phân tích của bộ não về những gì bạn đang cảm nhận. Lắng nghe không phải là một điều gì bí ẩn, huyền diệu mà nó được tìm thấy ở trong những con người, người hoàn cảnh đang hiện diện rõ ràng trước bạn. Lắng nghe được thực hiện để biết được cái gì đang tồn tại trong mối quan hệ giữa bạn và bạn tập của bạn.

 – Mở rộng: để kết nối với những gì đang diễn ra

  Có một sự kết nối giữa lắng nghe và gia nhập. Trong khi lắng nghe là một dạng đầu  tiên  của  việc mở  rộng  hay  hướng  ra  bên  ngoài  được  diễn  ra.  Thì  sự mở  rộng hướng ra bên ngoài với cảm giác hiện diện của chúng ta nhằm kết nối với người khác. Một khi bạn tạo được một cảm giác kết nối với từng bộ phận của cá thể khác thì bạn đã đạt được cái gọi  là sự mở rộng. Điều này được  thực hiện  trước  tiên  là với nhứng tiếp xúc vật  lý và sau đó được  thực hiện mà không cần đến nhứng  tiếp xúc này nữa. Khi bạn có  thể cảm nhận  từng bộ phận của cơ  thể người  khác  thông qua phần một phần cơ thể mà bạn được tiếp xúc thì bạn đã mở rộng. Bài  tập Chi Kwun với cây  trường côn  tạo nên một bổ  trợ  rất hiệu quả cho sự phát triển kỹ năng mở rộng với một phạm vi lớn. Năng lực để giữ lại cảm giác và kết nối  vật  lý  với  toàn  bộ  cơ  thể,  chuyển  động  và  sự  chủ  đích  của  bạn  tập  khi  anh  ta chuyển đổi là thành tố nền tảng cho một kỹ năng niêm thủ hiệu quả. Mở rộng chính là bí quyết của sự luyện  tập Vĩnh Xuân. Bất cứ khi nào mà quy  trình này  trở nên quen thuộc  thì sự  luyện  tập vươn  ra bên ngoài cùng với cảm giác hiện diện nên  trở  thành phần chính của bài tập của bạn.

  Sự mở rộng được thực hiện để kết nối với thực tại những gì đang diễn ra trong mối quan hệ giữa bạn và bạn tập. Sự  ứng  dụng  đúng  nhóm  nguyên  tắc  thứ  ba  này  sẽ  tạo  ra  SỰ  THẤU  HIỂU (READING). 

 Ku, Sự  lắng nghe và Sự mở  rộng khi được đặt với sự kết nối linh động được tạo ra trước đó sẽ cho phép bạn đọc và trải  nghiệm  chuyển  động  và  sự  chủ đích  của  bạn  tập  từ  khuôn  khổ  năng lượng của anh ta trong ngay thời khắc mà chúng xuất hiện. Bây giờ thì sự kết nối  linh  động  đã  được  tạo  ra  và  ta dùng chìa khóa SỰ THẤU HIỂU để đi vào bên  trong đối  thủ và đồng hành với những điều anh  ta đang  thực hiện khi mà nó xảy đến.

 –   Đi theo: để sống với những gì đang diễn ra

  Đi  theo  là di chuyển cùng với bạn  tập—bám  lấy anh  ta nếu anh  ta đi ra xa và nương  theo anh  ta nếu anh  ta  tiến  tới gần. Sự đi  theo có  thể được  thực hiện  theo rất nhiều cách, nhưng tất cả đều được thực hiện trong mối quan hệ với bạn tập của bạn và được xác định bởi các chuyển động của anh ta. Tất cả mọi hành động phải được dựa trên hành động và  sự chủ định của người bạn  tập. Để có  thể đi  theo một  cách hoàn toàn bạn không những phải đi theo những chuyển động thể chất của anh ta mà còn sự chủ  đích  của  bộ  não  và  sự  định  hướng  của  năng  lượng  của  anh  ấy. Để  thành  công trong việc này  bạn phải học cách cảm nhận sự chủ đích và năng lượng và đi theo nó khi nó  thay đổi. Bạn đi  theo  trên nguyên  tắc cân bằng của  cuộc  trao đổi. Nếu năng lượng của anh ta trở nên mất cân bằng, và các kẽ hở trở nên rõ ràng thì bạn sẽ đi theo kẽ hở và tìm điểm lợi thế. Lắng nghe để biết cái gì đang diễn ra, mở rộng để kết nối với chúng và đi theo để tồn tại cùng với chúng.

 – Kết hợp: để tương tác với những gì đang diễn ra

Kết hợp là kết quả được tạo ra bởi sự đi theo. Một khi việc lắng nghe, mở rộng và cần bằng trở thành những trạng thái cố đị của bạn thì bạn sẽ đi theo và kết hợp với bất cứ điều gì đang hiện diện trong cuộc trao đổi. Khi mà chúng ta bắt đầu nghĩ về việc tạo ra một kết quả gì đó hay một hành động nào đó  ta sẽ dễ dàng rơi vào một  trong những cái  bẫy  nguy  hiểm  nhất  trong  việc  tập  luyện  niêm  thủ.  Bởi  sự  theo  đuổi một  ham muốn để tạo ra một kết quả nào đó khiến chúng ta sẽ bỏ quên những nguyên tắc cho việc hiện diện sự tương  tác  lại phía sau. Và bởi việc  tập  trung  tìm cách  thực hiện để tạo ra kết quả mong muốn mà chúng  ta chuyển qua một  trạng  thái mất kết nối  trong mối  quan  hệ  và  không  còn  sự  kết  nối  và  hiện  diện  trong  thời  điểm  hiện  tại  của  sự tương tác. Trạng thái mất cân bằng này tạo nên sự thiếu hiệu quả, mặt khác lại tự tạo kẽ hở và cơ hội cho đối phương xâm nhập, tấn công vào bạn.   Sư kết hợp thực sự đến từ một trạng thái tinh thần hoàn toàn khác với sự cạnh tranh thắng thua được nuôi dưỡng bởi sự mong muốn tạo ra một kết quả thông qua sự nỗ lực. Sự kết hợp chỉ có thể đến từ một trạng thái hợp tác- cân bằng và không cần nỗ lực.

  Một  thành phần tiềm ẩn  trong nguyên  tắc của sự kết hợp  là nguyên  tắc của sự trung hòa. Trung hòa là việc lắng nghe và cân bằng với sự thay đổi của các điều kiện xung  quanh  khi chung xảy  ra  trong cuộc  trao đổi. Trong  sự kết hợp  chúng  ta ngầm trung  hòa  sự  chủ  đích  của  đối  phương  nhằm  duy  trì  trạng  thái  cân  bằng  đã  tồn  tại trước đó. Trong việc trung hòa, ta đơn giản là duy trì một sự cân bằng hài hòa khi ta đi theo và kết hợp với sự thay đổi của bạn tập. Không nhất thiết là bạn phải ở trạng thái chủ động hay bị động, mà đơn giản chỉ  là một  sự phản hồi để  tạo  lại  trạng  thái cân bằng từ sự mất cân bằng, lấy lại sự hài hòa từ sự mất hài hòa. Sự trung hòa được ngầm xảy ra trong sự kết hợp và bao bọc  lấy sự kết hợp, và nó như là một sản phẩn có thể quan sát được của sự kết hợp.

  Kết hợp  làm cho các hoạt động quay trở lại  trạng thái cân bằng của nó và hòa trộn động cơ hành động của người khác với sự biểu lộ của bạn. Ví dụ như: nếu hành động của người  khác được  thúc đẩy bởi một  sự chủ đích muốn  gây  tổn  thương,  thì một  sự chủ đích  tương  tự sẽ được hòa  trộn để phản ứng  lại nó nhằm  tạo nên sự cân bằng  trong cuộc  trao đổi. Để đạt được mức độ này  trong cuộc  trao đổi mà  vấn duy được trạng thái cân bằng của việc hiện diện, chúng ta phải từ bỏ mọi mong muốn tạo ra kết quả và phải  duy trì, kéo dài và quay trở lại sự cân bằng và hài hòa trong toàn bộ sự tương tác. Trong việc kết hợp chúng ta hợp nhất năng lượng và các mô trong cơ thể với bạn tập và dẫn sự căng thẳng của bạn tập đi xuống bộ rễ của mình và tạo điều kiện cho bản thân phát ra nguồn dương khi đi lên với một sức mạnh không cần cố gắng.

 –   Dẫn hướng: nhằm tạo ảnh hưởng lên những điều đang xảy ra

  Dẫn hướng là kết quả của sự kết hợp. Một khi các mô và năng lượng của cả hai được kết hợp lại trong chuyển động của họ, sự chủ đích và cảm giác sẽ trở nên thống nhất với nhau. Từ điều kiện này, một  trong hai người có  thể bắt đầu dẫn hướng/điều khiển mà không làm ảnh hưởng đến sự hài hòa và cân bằng trước đó. Bằng cách mở rộng cảm giác có chủ đích của bộ não/năng lượng trong việc phàn ứng lại và trong sự hài hòa với chuyển động và sự chủ đích của bạn tập, một sự hợp nhất sâu sắc xảy ra sẽ cho phép sự chủ đích/năng lượng của một trong hai người dẫn hướng cho người khác.   Điều này nghe có vẻ trái với một nguyên tắc quan trọng là: không được có một sự  chủ  đích  nào  nhằm  tạo  ra một  kết  quả  gì  đó-  điều  rất  cần  thiết  cho  sự  kết  hợp.

Nhưng  thực sự nó không hề  trái với điều này. Dẫn hướng không phải  là sự ép buộc đặt vô sự trao đổi mà  là kết quả được tạo ra bởi chính sự trao đổi. Bạn không “quyết định” để dẫn hướng khí của người khác mà chính xác hơn là dòng chảy khí đi lên từ bộ rễ của bạn được  tạo ra  trong sự trao đổi  lôi kéo khí của người khác chảy  theo nó bởi đó  là đặc  tính  tự nhiên của  khí. Nó  sẽ  luôn đi  theo dòng năng  lượng được điều khiển bởi một ý chí cân bằng, rõ ràng và được kiểm soát ở một mức độ sâu sắc. Cho nên, năng lượng và ý chí của bạn sẽ dẫn hướng mà không hề có một sự chủ đích tạo ra kết quả nào với dòng chảy của sự trao đổi này.

  Trạng  thái Mu-Shin  (trạng  thái  tĩnh  lặng của bộ não)  là cần phải có để có  thể ứng dụng  thành công kỹ năng này mà không bị rơi vào các bẫy “cố gắng  tạo ra một kết quả”. Sự dẫn hướng có  thể xảy ra vào  lúc ban đầu ở mức độ  thể chất khi mà các mô kết hợp và cân bằng với nhau. Mọi hành động và chuyển động đều nằm trong mói quan hệ và sự kết nối với chuyển động và sự chủ định của đối phương. Trong sự trao đổi  cân  bằng  này,  sự  dẫn  hướng  đến  bởi  sự  lắng  nghe,  chấp  nhận,  và  kết  hợp  với những sự khởi xướng nhẹ nhàng hay những sự mất cân bằng được tạo ra bởi nhưng sự thay đổi động trong việc kết hợp.

  Trong khi lắng nghe sự trao đổi và cảm nhận những sự mất cân bằng, ta có thể chủ định di vào các vùng mất cân bằng này và dẫn hướng sự chuyển động, chủ đích và năng lượng của bạn tập theo hướng mà cuối cùng sẽ thể hiện những kẽ hở này trên phương diện thể chất

 Sự áp dụng đúng nhóm nguyên tắc thứ 4 này sẽ tạo ra SỰ ĐIỀU KHIỂN. 

 Sự đi theo, Kết hợp và Dẫn hướng kết hợp  với  nguyên  tắc  của  SỰ  THẤU HIỂU  sẽ  giúp  cho  người  tập  có  khả năng ĐIỀU KHIỂN  đối  thủ một  cách hoàn  toàn. Bởi điều khiển  là mục  tiêu cuối  cùng  trong  nghệ  thuật  chiến  đấu và  cho  phép  người  võ  sư  có  thể  đối diện  được mọi  tình  huống mà  không hề sợ hãi và có thể xử lý được mọi đòn tấn công chỉ với một ít nỗ lực.

  Để thành công với việc bộ  lộ khí trong việc  tập luyện niêm thủ, người võ sinh phải  săn  sàng  tập  luyện một  cách  kiên  nhẫn  trong  nhiều  giờ  đồng  hồ  trong  cả  tập luyện niêm thủ và phát triển sự tỉnh thức một cách đúng đắn thông qua việc thiền định và luyện thở đã được đề cập trước đó. Sự chuyển đổi từ trạng thái thông thường hàng ngày của bộ não hàng ngày, mà thường được nhắc đến với sự huyên thuyên vô tận của bộ não, đến một  trạng  thái huyền diệu của  sự  tỉnh  thức- cho phép bạn  thấy được sự thống nhất của vạn vật và  thường được biết đến như một  trạng  thái  tĩnh  lặng của bộ não  (Mu-Shin  trong  tiếng Nhật),  là cả một  quá  trình  tiến  triển đổi hỏi một  sự  siêng năng, cần cù và một sự hướng dẫn có chất lượng. Trạng thái Mu-Shin của sự tỉnh thức này  là rất cần thiết cho kỹ năng bộ  lộ về khí và  là nền tảng cho sự trao đổi về khí có thể xảy ra giữa hai người thành thạo tham gia trao đổi trong niêm thủ.

  Khi người  võ  sinh đã  thành công  trong  việc duy  trì được các nguyên  tắc  với từng nhóm  trong suốt quá  trình  tập  luyện niêm  thủ đơn  thì anh  ta có  thể bắt đầu  tập luyện những kỹ năng kết nối này trong niêm thủ kép. Nên mỗi nhóm kỹ năng đầu tiên sẽ được học  trong niêm  thủ đơn  trước và sau đó sẽ được chuyển qua những bài  tập phức tạp hơn và khó đoán hơn của niêm thủ kép.   Trong  khi  người  võ  sinh  học  cách  đáp ứng  và  thể  hiện  các  nguyên  tắc  trong nhóm thứ nhất với bài tập niêm thủ kép, anh ta cũng nên tập luyện các nguyên tắc của nhóm  thứ hai với bài  tập niêm  thủ đơn. Bằng cách này bài  tập niêm  thủ đơn sẽ dần đường cho sự phát triển những kỹ năng của sự kết nối cao cấp.

 5.  Niêm thủ kép: một cuộc trò chuyện 

  Mặc dù niêm  thủ đơn  là bài  tập quan  trọng nhất cho việc học và  luyện  tập kỹ năng về sự kết nối, niêm  thủ kép mới  là bài  tập cốt yếu cho sự ứng dụng những kỹ năng này  vào cuộc  trò chuyện. Sự ẩn dụ  là một  cuộc  trò chuyền  là một  sự  thể hiện hoàn hảo cho điều gì nên xảy ra trong một cuộc trao đổi niêm thủ kép. Khi hai người đều biết về một ngôn ngữ thì họ có thể nói chuyện một cách tự do, thoải mái thể hiện các ý tưởng, suy nghĩ của họ thông qua hệ thống ngôn ngữ đó. Họ không phải nói theo những mẫu câu định sẵn và cũng không cần phải chuẩn bị cho cuộc trò chuyện bằng cách đoán xem câu hỏi nào sẽ được hỏi và họ sẽ  trả  lời như  thế nào. Những  lo  lắng như thế chỉ dành cho những người chưa đủ rành để có  thể  thể hiện bản  thân một cách  tự  do  trong  ngôn  ngữ  đó.  Như  ta nói  trước đó: niêm thủ  là một cuộc trò chuyện sử dụng ngôn ngữ của chuyện động. Các kỹ thuật và vị trí ta sử dụng là các từ đơn, các nguyên tắc sự kết nối và

sắp  xếp  là  cấu  trúc  của  ngôn  ngữ.  Sự trao đổi là sự thể hiện tự do của cuộc nói chuyện.   Nếu bạn bạn tập luyện niêm thủ như một tập hợp các mẫu bài tập có sẵn thì bạn

không  thực sự đang học ngôn ngữ đó. Tất cả bạn đang  làm  là chỉ vờ như biết nó, nó chỉ làm việc hiệu quả cho đến khi cố gắng  trao đổi với một người biết nói ngôn ngữ đó. Việc  trao đổi bằng cách  thực hiện nhưng khuôn mẫu cho  trước chỉ có  lợi ích khi bạn bắt đầu học để  lấy cảm giác ứng dụng đúng những nguyên tắc của chuyển động.

Tuy nhiên, chúng chỉ  là những  ví dụ của một  trong những  sự  trao đổi đúng  và nên được để  lại phía sau một khi chúng đã  thực hiện xong nhiệm vụ  là minh họa sự ứng dụng  đúng  các  nguyên  tắc.   Một  khi  người  võ  sinh  đã  hiểu  được  cảm  giác  về  các nguyên  tắc  thì anh  ta nên  trừu  tượng hóa nó và ứng dụng nó  trong mọi kỹ  thuật một cách tự do. Các nguyên tắc không phải bị khóa cứng trong một hoặc hai mẫu chuyển

động. Thực tế thì các nguyên tắc giúp cho người võ sinh có thể tự sáng tạo và thể hiện bản thân với vô số sự kết hợp các kỹ thuật có thể.   Làm  thế nào mà  ta có  thể học cách  trao đổi và  thể hiện một cách  tự do  trong niêm thủ? Bí quyết là luyện tập với một tốc độ thật chậm trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm đầu trước khi nỗ lực với tốc độ thực sự. Tại sao? Bởi vì bạn đang học môn ngôn ngữ mới, và cách tốt nhất để học nói chuyện trong một ngôn ngữ mới là nói với ai đó đã biết về ngôn ngữ đó trong một cuộc trò chuyện với tốc độ thật chậm. Do đó bạn sẽ có thời gian để hiểu được anh ta đang nói gì và định hình những phản ứng sử dụng các từ và cấu trúc đúng của ngôn ngữ. Khi bạn nói sai một điều gì đó bạn có thể dễ dàng kiểm  tra và hiểu  tại sao nó không đúng nên bạn sẽ học được cách để không lập lại nhưng sai lầm tương tự trong những câu khác.

  Niêm  thủ cũng như thế. Niêm  thủ kép cũng nên được  tập  luyện một cách  thật chậm. Điều này sẽ giúp loại bỏ được tính đối kháng nổi lên một cách tự nhiên giữa hai người và cho những kỹ năng nói chuyện thực sự được tập luyện và mài dũa. Một khi bạn trở nên tự nhiên và thoải mái để việc trao đổi chuyển động và có thể  nói chuyện được trong nhiều phút mà không bị khựng hay mắc một lỗi gì thì bạn có thể tăng tốc độ lên một cách dần dần. Chỉ với những giai đoạn cao cấp nhất của kỹ năng niêm thủ mới nên tập luyện ở với tốc độ cao.   Việc tập luyện không giống như việc biểu diễn. Khi bạn biểu diễn niêm thủ, nó thường được thực hiện rất nhanh. Bạn không học được những kỹ năng sâu hơn trong việc biểu diễn, bạn chỉ đang khoe khoang về những kỹ năng mà mình đã có. Để học được  những  kỹ  năng một  cách  sâu  sắc  hơn  bạn  phải bắt  đầu  từ  việc  tập  luyện  thật chậm. Một cuộc chiến đấu cũng giống như việc biểu diễn. Bạn không phát  triển các kỹ  năng mới  trong một  cuộc  chiến  thực  sự,  bạn  chỉ đang  biểu  diến  những  kỹ  năng mình đang có để vượt qua đối  thủ. Một điều quan  trong  là cần phải  tách rời việc  tập luyện tự do ra khỏi việc tập luyện niêm thủ. Điều này đặc biệt đúng với những võ sinh ở  trình độ sơ cấp và  trung cấp. Chúng  thực sự  là hai bài  tập hoàn  toàn khác biệt và không nên lẫn lộn hoặc trộn lẫn chúng vô nhau.

  Bài  tập niêm  thủ kép  truyền  thống được bắt đầu với bài  tập poon sau hay bài tập  lăn  tay. Poon sau  là một phần quan  trọng cho bài  tập  trao đổi đầy đủ  trong niêm thủ. Trong poon sau có các vị trí sẵn sàng động tọa cho cả hai đều có những điểm lợi thế so với đối  thủ. Một vị  trí  sẵn sàng  tĩnh  sẽ không  tạo cơ nhiều cơ hội để bắt đầu cuộc  trao đổi. Và đây không phải  là một kỹ năng khó để đặt bản  thân vào một vị  trí tay chạm tay mà không thực sự tạo ra một kẽ hở nào trừ khi bạn di chuyển trước và tự tạo  ra  các  kẽ  hở  cho  đối  thủ. Bởi  vì  bạn  đang  học một  ngôn  ngữ  của  chuyển  động trong niêm thủ, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển từ vị trí trung hòa. Và đó chí là chuyển động của poon sau.

 Bài tập poon sau

  Sự trao đổi năng lượng xảy ra trong bài tập  lăn tay này  là rất quan trọng khi ở các trình độ cao cấp hơn của kỹ năng này. Vị trí tay phục thủ sẽ dẫn hay tập hợp năng lượng hiện có ở  tay  tán  thủ ở bạn  tập. Bằng  việc học cách đọc và cảm nhận với  sự mềm mại, sâu sắc của khí bạn sẽ có thể tìm thấy trong bài tập lăn tay những kẽ hở mà đối phương sẽ mắc phải. Những kẽ hở này là lời mời để bạn phá vỡ sự lăn tay và thực hiện một đòn tấn công. Sau đó, cùng với việc anh ta phản ứng lại với đòn tấn cồn của bạn  thì  bạn  cũng  phả  ứng  lại  với  sự  phản  ứng  của  anh  ta  như  trong một  cuộc  nói chuyện. Sự trao đổi chảy và tiến triển một cách tự nhiên và không thể dự đoán trước được.

  Trạng thái Mu-Shin của sự tỉnh thức nên được gợi lện như một phần của bài tập niêm thủ. Sự nhịp nhàng, mềm mại của bài tập lăn tay sẽ giúp ích cho sự chuyện đổi trạng  thái này. Trong  trạng  thái này bộ não  sẽ được  tự do để cảm nhận được những điều đang xảy ra trong hiện tại. Sẽ không có một sự phiên dịch hay giải thích  bởi con khỉ nhiều chuyện  trong đầu bạn được  thực hiện. Với  trạng  thái  tỉnh  thức này một sự kết nối mạnh mẽ và hiểu biết của bộ não tiềm thức sẽ được tự do thể hiện, phản ứng và sáng tạo với những sự yêu cầu của giây phút hiện tại. Cùng với việc hai người kết hợp trong một dòng chảy của sự trao đổi, họ hòa vào thành một thể của sự thống nhất của sự sống.

  Nhiều  võ  sinh Vĩnh Xuân chỉ phát  triển một  số mưu mẹo mà họ  sử dụng  lên bạn  tập như những pha ghi điểm. Và  thường  thì những mưu mẹo này sẽ không hiệu quả đối với những ai thực sự biết về ngôn ngữ của chuyển động này. Nhưng mưu mẹo này  có  thể  sẽ  hiệu  quả  trong một  hoặc  hai  lần  đầu  nhưng  sau  đó  người  nói  chuyện thành thạo sẽ phát hiện ra nó và đánh bại nó. Việc dựa vào một vài mánh khóe như tốc độ hay những chuyển động trượt nào đó đã được tập dợt nhiều lần trước đó chỉ là một sự thay thế khập khiễng cho một sự kết nối và kỹ năng trao đổi thực sự mà niêm thủ có thể tạo ra.

  Kỹ năng kết nối mà bạn học được trong niêm thủ đơn sẽ chi phối toàn bộ cuộc trò chuyện trong niêm thủ kép. Nhưng năng lực kết nối này sẽ làm cho người võ sinh có thể đọc và sử dụng được cách chuyển động, sự chủ đích và năng lượng của bạn tập làm lợi thế cho bạn thân trong cuộc trao đổi. Bằng cách sử dụng một số mưu mẹo có thể  làm  cho  người  võ  sinh  cảm  thấy mình  giỏi  hơn  vào  những  lúc  đầu,  nhưng  với những ai phát  triển  sự kết nối  thực  sự với bài  tập niêm  thủ  sẽ  sớm  vượt qua nhưng người võ sinh chỉ sử dụng những mưu mẹo theo vì là kỹ năng thực sự.

  Tôi đã có  rất nhiều kinh nghiệm với những võ sinh Vĩnh Xuân, những người mà  thoạt đầu  trông rất giỏi nhưng  thông qua niêm  thủ  tôi phát hiện ra rằng  tất cả kỹ năng  của  họ  hầu  hết  chỉ  là  những mưu mẹo  rẻ  tiền. Trong một  lần  tôi  đã  gặp một người đàn ông  rất  tử  tế  tên  là Robert. Robert đã  tập  luyện nhiều năm với một võ sư nổi tiếng- vị này có rất nhiều võ đường và võ sinh ở Mỹ. Tôi mong chờ rằng ít nhất kỹ năng của anh  ta phải bằng kỹ năng của  tôi. Khi chúng  tôi bắt đầu  trao đổi một cách thân  thiện  tôi có  thể cảm thấy anh  ta có một cảm giác mềm mại  trong sự  lăn  tay của mình, điều này  làm  tôi bị ấn  tượng và ám chỉ  rằng anh  ta có hiểu biết về khí ở một mức nào đó. Tuy nhiên, cùng với việc tăng cường sự trao đổi tôi phát hiện ra ràng anh ta chỉ có hai hay ba mưu mẹo để  thâm nhập vô đối phương. Trong  lần đầu anh  ta sử dụng mưu mẹo  chính  của mình  để  thâm  nhập  anh  ta  đã  thực  hiện  được  nó. Nhanh chóng sau đó, anh  ta cố gắng  lập  lại  lần nữa nhưng đều không  thành công bởi tôi đã cảm nhận được chuyển động này và dễ dàng đối phó với nó.

  Cuộc trao đổi của chúng tôi kéo dài khoảng 20-30 phút. Anh ta còn cố gắp thực hiện  lại mưu mẹo  của mình  thêm  30-40  lần  nữa  nhưng  không  bao  giờ  thành  công được thêm một lần nào nữa. Mặt khác thì tôi có thể đi vào anh ta mà không cần nỗ lực gì cả. Robert trông có vẻ rất ấn tượng với kỹ năng của tôi; tuy nhiên, tất cả nhưng gì tôi thực hiện là trò chuyện với ngôn ngữ của chuyển động, còn anh ta thì chỉ có một số cụm từ học vẹt và  lập đi lập lại nó mà không thành công. Tôi cảm thấy thật buồn khi gặp những người  tập Vĩnh Xuân như Robert, anh ấy đã  tập  luyện rất vất vả và chưa bao giờ được dạy để nói chuyện với niêm  thủ;  làm  thế nào để nói chuyện với ngôn ngữ của chuyển động. Bạn sẽ không  thể nào nói được  là  liệu ai đó có  thể nó chuyện với ngôn ngữ của chuyển động hay không trừ khi bạn chạm vào họ và bắt đầu cuộc trò chuyện. Một khi đã chạm,  trong vòng 30 giây đầu  tiên của cuộc  trao đổi sẽ  thể hiện được là liệu họ có biết ngôn ngữ của chuyển động hay chỉ đơn giản là nhớ vẹt những cụm từ trong một ngôn ngữ phong phú và sâu sắc.

 6.  Giải phóng khỏi kỹ thuật thông qua các nguyên tắc

   Các nguyên tắc của chuyển động là chìa khóa để tạo nên một cuộc nói chuyện hiệu quả  trong niêm  thủ. Việc  luyện  tập  kỹ  thuật như một  công cụ để chống  lại  kỹ thuật khác thì rất hạn chế và kém hiệu quả. Và nó quả là vô lỹ nếu bạn tin rằng chỉ có duy nhất một sự phản ứng đúng cho một hoàn cảnh nhất định. Nếu điều này đúng thì mọi người sẽ  thực hiện Vĩnh Xuân với một cách như nhau. Họ sẽ giống như những bản sao của Vĩnh Xuân. Nhưng chúng ta không. Vĩnh Xuân là một hệ thống cho phép những cá nhân được bộ lộ bản thân trong khuôn khổ của nó. Đó là lý do vì sao mà có rất nhiều cách phản ứng khác nhau với cùng một trường hợp bị tấn công, và tất cả đều đúng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa  là mọi cánh phản ứng đều đúng. Cũng có rất nhiều cách phản ứng sai. Vậy: điều gì làm cho một phản ứng là sai hay đúng? Câu trả lời chính là các nguyên tắc.

  Các  nguyên  tắc  của  sự  di  chuyển,  sắp  xếp,  sự  kết  nối  và  sức mạnh  ẩn  chứa trong Vĩnh Xuân sẽ xác định sự phản ứng nào  là đúng đắn. Các sự phản ứng không phù  hợp  sẽ  phá  vỡ  các  nguyên  tắc  nền  tảng  và  thiết  yếu  của một  sự di  chuyển  tốt.Bằng  cách  này  họ  sẽ  làm  cho  bản  thân  dễ  bị  tổn  thương  hoặc  có  thể  còn  tệ  hơn. Nhưng trong khuôn khổ của các nguyên tắc thì có rất nhiều sự lựu chọn, và tất cả đều đúng. Bạn sẽ lựa chọn phương án nào là phụ thuộc và việc bạn chủ đích sẽ làm gì, kỹ

năng của bạn đến đâu, bạn hiểu các nguyên tắc này như thế nào và khả năng đáp ứng của các kỹ  thuật của bạn với nguyên  tắc đó, sự ưa thích cá nhân, cơ địa và  tính cách của bản thân.

  Nếu bạn được dạy rằng: chỉ có duy nhất một phản ứng đúng với một hoàn cảnh cụ thể thì tức là bạn đang được dạy về kỹ thuật chứ không phải nguyên tắc. Và đó  là một Vĩnh Xuân  tồi. Nền  tảng  giúp cho Vĩnh Xuân  trở nên mạnh mẽ  và hiệu quả  là chính  là những nguyên  tắc xuyên suốt môn võ. Khi mà những nguyên  tắc này được hiểu đúng, chúng giải phóng người tập nhằm phản ứng với rất nhiều lựa chọn hơn  là giam hãm họ trong một hoặc hai cách di chuyển. Dòng chảy trao đổi trong niêm thủ là nơi bạn học cách  làm cho những kỹ  thuật của mình  trở nên vừa vặn với các nguyên tắc. Niêm  thủ cho phép bạn  trải nghiệm cách mà các nguyên  tắc hoạt động với nhau và  cho  phép  các  chuyển  động  của  bạn  đáp ứng một  cách  hoàn  hảo  với  các  chuyển động của bạn tập.

  Và điều này thường xảy ra ở mức độ tiềm thức. Bạn học các cảm giác của một

sự  trao đổi đúng hơn  là dùng  lý  trí để phân  tích nó. Sự hiểu biết bằng  lý  trí  về các nguyên tắc này sẽ đến vào một thời điểm khác rất lâu sau này. Nó cũng tương tự như với một ngôn ngữ nào đó. Ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn bị chi phối bởi những nguyên tắc và chúng sẽ bảo cho bạn biết cụm từ nào diễn đạt đúng hay sai. Tuy nhiên, bạn không ý  thức được nhưng nguyên  tắc này  khi bạn nó, bạn đơn giản chỉ  là bộc  lộ bản  thân thông qua ngôn ngữ đó và thường thì bạn thực hiện đúng. Những nguyên tắc sẽ được thực hiện  thông qua  tiềm  thức  cho đến  khi  ai đó  thể hiện  sai và bạn ngay  lập  tức ý thức được điều này được  thể hiện  không chính xác. Trong niêm  thủ  cũng  tương  tự. Các nguyên tắc về chuyển động được dạy vào bộ não tiềm thức thông qua các sự trao đổi niêm thủ một cách chậm chạp. Hầu hết thời gian là bạn không ý thức được chúng. Một khi có điều gì đó sai được thể hiện thông qua một chuyển động không đúng,theo bản năng bạn sẽ biết đến nó. Cùng với việc bạn kiểm tra tại sao nó lại sai, bạn sẽ sớm trở nên ý  thức được nguyên  tắc đó đã bị phá vỡ  thông qua những sai  lầm riêng biệt. Cũng  tương  tự như khi nói,  trong niêm  thủ bạn không phải ý  thức về những nguyên tắc để làm cho dong chảy của cuộc hỏi thoại được diễn ra. 

Hết phần 7 (còn tiếp)

Advertisements