Xin giới thiệu đoạn phim tư liệu giới thiệu về môn phái Vĩnh Xuân được phát trên đài truyền hình CCTV4 của Trung Quốc.  Sau này đài truyền hình VTV2 Việt Nam phát lại với tên “Thân ẩn Vịnh Xuân”, trong loạt phim tư liệu giới thiệu về các phái võ của Trung Quốc.

Bản tiếng Việt, xin click vào dưới đây:


Advertisements