Xin giới thiệu bên dưới đây đoạn video phỏng vấn sư phụ Fung Chun, thuộc Vĩnh Xuân Phùng gia, một nhánh của Vĩnh Xuân Biên Thân, làng Cổ Lao. Vĩnh Xuân Biên Thân làng Cổ Lao là nhánh Vĩnh Xuân do quyền vương Lương Tán truyền lại khi về già.  Do vậy, Vĩnh Xuân Cổ Lao có nhiều điểm độc đáo và khác biệt so với những nhánh Vĩnh Xuân cũng do Lương Tán truyền lại khi ông còn trẻ. Khi về làng Cổ Lao, do đã có tuổi, Lương Tán đã tập hợp lại những kinh nghiệm tích lũy suốt cả đời ông, cũng như giản lược đi nhiều bài bản, để làm sao truyền lại Vĩnh Xuân một cách nhanh chóng, dễ hiểu, và tíết kiệm sức lực. Các bài luyện tập không nhiều, nhưng tính linh hoạt rất cao.  Vĩnh Xuân làng Cổ Lao nổi tiếng với Vĩnh Xuân Quyền Tản Thức (San Sik).  Đây là một chuỗi các động tác và chiêu thức liên hoàn, có tính linh hoạt và biến đổi rất cao.  Trong một số trường hợp, Tản Thức không có tính chính thức, quy chuẩn mà thường thay đổi theo tình huống tập luyện.  Tuy vậy, để việc truyền dạy dễ dàng hơn, cũng có một số tản thức được nhóm lại thành các bộ và đặt theo theo một trình tự nhất định. Phùng gia Thập nhị Tản Thức cũng là một trong những số này. Ngoài ra còn có: Đại Niệm Đầu (Cổ Lao/ Lý Thắng), Phùng gia Tản Thức (Cổ Lao/Phùng Lim gia), Phùng gia Thập Nhị Tản Thức (Cổ Lao/Phùng Chun gia), Cổ gia Tản Thức (Cổ Lao/Cổ gia ), Tứ Thập Điểm (Cổ Lao/Tam Yeung).

Phùng gia Thập Nhị Tản Thức Truyền lại từ Fung Chun, gồm 12 thức, 3 động tác mỗi thức, tổng cộng 36 động tác cũng đi từ Tiểu Luyện Sáo đến Phục Hổ. Ngoài ra còn 6 thức mở rộng.

Mời các bạn cùng xem đoạn phỏng vấn sư phụ Fung Chun để biết thêm về Vĩnh Xuân Cổ Lao.

Advertisements