Phim tư liệu về võ đường Vĩnh Xuân Nội Gia của võ sư Nguyễn Ngọc Nội. Được chiếu trên chương trình “chuyện lạ Việt Nam của VTV3

Advertisements