Bài Thủ Đầu Quyền do võ sư Trịnh Quốc Định biểu diễn.