Bài Thủ đầu quyền do Đại sư Diệp Vấn biểu diễn.

Advertisements