Bài Long Quyền do cố võ sư Ngô Sĩ Quí biểu diễn.

Advertisements