Quay tay giao lưu giữa chi phái Vĩnh Xuân của cụ Trần Văn Phùng và chi phái Mai Gei Wong Wing Chun, Quảng Đông, Trung Quốc.

Advertisements