Đây là một hình thức niêm thủ đôi được sử dụng trong luyện tập của hệ phái Vịnh Xuân Hồng Kông. Hai người tập chủ yếu sử dụng các kỹ thuật lăn tay, quay tay nửa vòng  và tập trung giữ trung lộ.

Advertisements