Tại Phật Sơn, Trần Hoa Thuận được coi là người kế nghiệp của Vịnh Xuân Quyền Vương Lương Tán. Cũng như sư phụ, suốt cuộc đời mình, Trần Hoa Thuận đã chiến thắng trong vô số các trận thách đấu và tiếp tục làm rạng danh môn Vĩnh Xuân.

Cả đời dạy võ, Trần Hoa Thuận chỉ dạy 16 môn sinh (kể cả con trai ông, Trần Nhữ Miên), trong đó, người trẻ nhất chính là đại võ sư Diệp Vấn, chưởng môn của nhánh Vịnh Xuân Hồng Công, người đã đào tạo ra những thế hệ học trò làm rạng danh môn Vịnh Xuân trên thế giới, trong đó có Lý Tiểu Long.

Đây là đoạn video của sư phụ Sergio phỏng vấn sư phụ Tam Woo Biu, truyền nhân đời thứ năm của dòng Trần Hoa Thuận.  Đoạn phỏng vấn nói về lịch sử dòng Trần Hoa Thuận, về bài bản luyện tập của dòng này, cũng như những lời giải thích của sư phụ Tam Woo Biu về sự khác biệt của từ Vịnh Xuân và Vĩnh Xuân.  Môn Vĩnh, Vịnh Xuân đều có cùng nguồn gốc, đều chỉ cùng một môn võ và do vậy sắp tới Liên đoàn Võ Thuật Trung Quốc có đề xuất đổi tên thành Weng Wing Chun, môn võ “Mùa Xuân Mãi Mãi Tươi Đẹp”.

Advertisements