Đoạn phim tư liệu giới thiệu về Thiếu Lâm Vịnh Xuân Nam Anh và những đóng góp của Võ sư Phan Bảo Thạch (Nam Anh), một cao đồ của cụ Hồ Hải Long và cụ Huỳnh Tường Phong (Nguyên Minh), cho sự phát triển của môn phái Vịnh Xuân nói chung và của Thiếu Lâm Vịnh Xuân Nam Anh nói riêng.

Advertisements