Bài viết này đề cập đến các vấn đề liên quan đến môn Thái Cực Quyền. Nhưng có giá trị tham khảo hữu ích cho môn Vĩnh Xuân và nhiều môn khác. Bài viết theo hình thức vấn đáp, nội dung hay và hóm hỉnh, đáng để chúng ta suy ngẫm.

Cuồng Sinh luận Thái Cực Quyền

Vấn: Người ta thường nói rằng Thái cực quyền (TCQ) là Nội gia quyền, tiên sinh thấy sao ạ?
Đáp: Sự thực như vậy, không hoài nghi gì.
Vấn: Vậy TCQ hay ở chỗ nào?
Đáp: Lý luận độc đáo, công pháp tạo được sinh diện mới. Luyện quyền này có thể không thành công, nhưng không hại thân. Khác với các loại quyền khác ở đó.
Vấn: TCQ có thể đánh người không? tại sao thấy ít cao thủ TCQ đánh người?
Đáp: Không đánh người, không gọi là quyền, quyền tức là đánh người! Môn phái nào cũng vậy. Môn TCQ được chân truyền ít, người tập thì đông, nhưng đạt chân căn ít, thuyết đại ngôn nhiều. Đắc chân truyền thì thành đại sư.
Vấn: Thế nào gọi là chân truyền? ai được chân truyền.
Đáp: Lột tả được bản chất cốt lõi của công pháp tức là chân truyền. Dăm ba câu có thể nói hết, dăm ba chục ngày có thể luyện tập thành công, ai đạt được điều này tức được chân truyền; ai mà ngày tháng luyện tập bất kiến công, người đó không được chân truyền.
Vấn: Người ta thường nói là tập TCQ cần hao tốn tâm lực, mỗi ngày luyện 7-8 giờ, vài chục năm như 1 ngày, thì mới thấy công hiệu, xin hỏi nói như vậy có đúng không?
Đáp: TCQ là gì, có giá trị gì với đời người! Một hai ngày có thể, cả đời người còn cha mẹ, vợ con? Nếu như vậy thì dạy người dương gian hay dạy âm hồn nơi âm phủ?
Vấn: Tiên sinh nói TCQ luận viết không sai, mọi người đều đọc 1 quyển sách, công hiệu sao khác nhau như trời với đất vậy?
Đáp: thư là tử chữ, văn là hoạt văn. Đọc sách nơi không chữ, có mấy người làm được? lại còn đọc cắt đoạn, có lúc ý nặng tạp… như thế khác nào chết đọc sách, đọc sách chết, đọc chết sách… như thế làm sao thấy chân kungfu?
Vấn: Tiên sinh nói vậy quá nặng! Sách là giấy trắng mực đen, sao có thể thay đổi?
Đáp: Các bậc tiền bối viết sách như vậy sao? Chẳng có tí bản thảo gốc nào, dựa vào cái gì để in? sao có thể tuyệt đối tin tưởng? câu ‘Hoàng sa viễn thượng bạch vân gian’đều bị viết thành ‘Hoàng hà viễn thượng…’in thành sách lớn nhỏ; trong quyền thuật, ai dám khẳng định không có sai sót nào? Điều đó cần khảo sát lại.
Vấn: Các đại sư đời sau tiếp đời trước truyền lại, làm sao sai được?
Đáp: Tại sao không? Anh xem Thái cực Bát pháp, trong đó có chữ ‘chỏ’, đại sư đều truyền ‘dĩ chỏ bộ…nhân’. Vạn người nói như nhau, không chút sai biệt mà không biết ‘chỏ’ trong tiếng địa phương Hà nam có ý nghĩa là ‘nâng cử’. Các đại sư đều không nghĩ rằng trong 8 đó chữ thì 7 chữ là kỹ pháp, sao lại có 1 chữ là tên 1 bộ phận cơ thể?…
Vấn: Tiên sinh nói rằng 1 số chữ phải đổi vị trí mới hiểu được chân ý, vậy có gì làm chứng?
Đáp: Câu ‘cực nhu nhuyễn nhiên hậu cực kiên cương, cực trầm trọng nhiên hậu cực linh hoạt’ là sai. Chính xác là ‘cực nhu nhuyễn nhiên hậu cực linh hoạt, cực trầm trọng nhiên hậu cực kiên cương’. Thân thể nhu nhuyễn tự nhiên động tác sẽ linh hoạt, nắm vững kỹ thuật phát thanh tự nhiên phát lực cương mãnh, điều đó ai cũng biết…
Vấn: Tiên sinh nói rằng có chỗ phải đọc ngược lại là thế nào ạ?
Đáp: Câu ‘động chi tắc phân, tĩnh chi tắc hợp’! cần đọc là ‘động chi tắc hợp, tĩnh chi tắc phân’ mới có ích. ‘Động chi tắc hợp’ tức ‘đả đắc chỉnh kình’.’Tĩnh chi tắc hợp’ tức đối lập hỗ tranh, tự ngã phương đại. Động thì thức tán, tĩnh thì thu lại! Câu ‘lập như bình chuẩn, hoạt tựa xa luân’ thành ‘lập như xa luân, hoạt tựa bình chuẩn’. ‘Lập như xa luân’ mới có tể kiến lực đắc lực; ‘hoạt tựa bình chuẩn’ mới ‘1 cọng lông không thể thêm’…
Vấn: Trời ạ, vậy là ngược lại hoàn toàn!
Đáp: Không phải giật mình, anh cứ nghe theo tôi nói mà tập thử. Tôi yêu quyền, càng yêu chân quyền, chân lý. Tôi cho rằng lý luận mà không chỉ đạo được thực tiễn thì lý luận đó đó không phải chân lý.
Vấn: Theo tiên sinh ai là người phát minh ra TCQ.
Đáp: Người ta nếu không mượn gia phả, ngũ giới mà ‘thư điển vong tổ’, không nhìn hình ảnh, ai biết tổ tông trông thế nào. TCQ có lịch sử lâu đời, lịch đồ không thống nhất, bất tất phải tự sáng tạo này nọ, gây bất lợi cho tâm; học tốt, luyện tốt TCQ là cách kỷ niệm tốt nhất với Sáng tổ TCQ. Tên của Sáng tổ là gì, bất tất truy tìm làm gì?
Vấn: Tôi luyện TCQ đã được mấy năm, mọi người đều bảo tôi tập tốt, chỉ có tiên sinh bảo rằng chưa tốt. Không biết tôi đã làm gì chưa đúng?
Đáp: Theo tôi thấy, anh phạm phải những sai lầm mà đa số người tập TCQ phạm phải:
– luyện quyền qui phạm cứng nhắc, không khác nào bản sao của thầy. Căn bản thiếu thiên tính, linh tính và ngộ tính, đem việc mình luyện quyền thành quyền luyện mình…
– anh mang hy vọng thực chiến vào đẩy tay, phạm sai lầm trong tư tưởng chỉ đạo. Cần biết rằng thôi thủ là tiền đề tiếp thủ chiến đấu, mà thực tế đấm đá không để anh tiếp thủ; tuy luận thôi thủ anh không kém, nhưng thực tế anh còn xa mới biết nổi tam lưu quyền của quyền anh…
– anh luyện thiên vạn lượt quyền giá thì có thể luyện thành kungfu nhất xúc chi phát, vô điểm bất phát đàn lực chăng? những cái đó không cùng 1 cách thức! anh đi quyền người cứng đơ, vạn năm anh cũng không học được phát lực; muốn học phát lực, anh phải nghiên cứu quĩ tích vận động.
Vấn: Những điều tiên sinh nói, tôi chưa từng được nghe sư phụ giảng. Đối với sư phụ, tôi rất tôn kính, phải chăng sư phụ đối với tôi vẫn bảo thủ?
Đáp: Tôi không tiện nói…

Nguồn: Internet
Dịch giả: Quân (Thaicucquyen)