Xin giới thiệu các với các huynh đệ hai đoạn slide show Đại sư Nguyễn Tế Công, sư tổ của Vĩnh Xuân Việt Nam, đang luyện với mộc nhân. Các bức ảnh trong hai slide show này thuộc bộ ảnh gần 100 bức ảnh chụp đại sư Tế Công đánh mộc nhân khi người đã bát thập cổ lai hi. Đây là những tư liệu ảnh lịch sử hết sức quí giá cho các thế hệ những người luyện tập môn Vĩnh Xuân sau này. Xin chân thành cảm ơn vị huynh đệ đã cất công làm ra các slide show này.