Có lẽ đây là một trong những bộ phim hay nhất từ trước đến nay về môn Vĩnh Xuân Quyền. Bộ phim này được sản xuất năm 1982 tại Hồng Kông do các diễn viên nổi tiếng Yuen Biao, Lam Ching Ying, và Samo Hung, thủ vai Lương Tán, Lương Nhị Tì và Hoàng Hoa Bảo.

Bộ phim nói về các nhân vật lịch sử trong môn Vĩnh Xuân là Lương Tán, Lương Nhị Tì và Hoàng Hoa Bảo. Lương Nhị Tì là quyền sư rất giỏi về côn pháp Thiếu Lâm, còn Hoàng Hoa Bảo rất giỏi về quyền pháp Vĩnh Xuân. Hai người đã trao đổi các tuyệt kỹ của mình cho nhau và hình thành nên những kỹ thuật mới hết sức hiệu quả của môn Vĩnh Xuân. Sau này họ truyền lại các tuyệt kỹ Vĩnh Xuân của mình cho Lương Tán, một lương y ở Phật Sơn rất đam mê võ thuật. Lương Tán với các tuyệt kỹ học được đã làm rạng danh môn Vĩnh Xuân. Ông được người đời gọi là Vĩnh Xuân quyền vương.

Xin giới thiệu đoạn phim hai vị ân sư đang truyền dạy cho các tuyệt kỹ của môn Vĩnh Xuân cho Lương Tán. Đoạn phim rất hài những cũng rất hay. Mời các bạn cùng xem.