Nhìn Vịnh Xuân Hồng Kông lại nhớ Vĩnh Xuân Việt Nam 

 

Diệp Vấn và lớp Vịnh Xuân đầu tiên của mình ở Hồng Kông
Diệp Vấn và lớp Vịnh Xuân đầu tiên của mình ở Hồng Kông

Người Sáng Lập

 

Võ phái Vịnh Xuân ở Hồng Công bắt nguồn từ Tôn sư Diệp Vấn. Nó được thành lập vào cuối những năm 1940. Vịnh Xuân quyền nhanh chóng được chú ý do sự vượt trội và sâu sắc của nó. Nhiều người đến theo học Vịnh Xuân và nó trở thành một võ phái lớn trong những năm 1950. Vịnh Xuân đã đạt được nhiều vinh quang và sự nổi tiếng. Sau 40 năm phát triển liên tục, Vịnh Xuân lan truyền từ Hồng Công ra tòan thế giới. Mức độ thành công và sự phát triển kỳ diệu như vậy của Vịnh Xuân rất ít thấy trong võ sử Trung hoa.

Đồng Nguyên Dị Lưu (cùng gốc khác phái)

Hiện nay, Vịnh Xuân được học trên tòan thế giới. Có nhiều môn sinh và võ sư. Hầu hết các môn phái Vịnh Xuân hải ngoại đều có nguồn gốc từ dòng Tôn sư Diệp Vấn. Một số võ sư học trực tiếp Diệp Tôn sư, một số học từ các đệ tử của cụ.

Một nửa thế kỷ qua đã có nhiều thay đổi cơ bản trong Vịnh Xuân quyền. Các võ sư khác nhau có các môn sinh khác nhau, và điều đó dẫn tới các cách hiểu khác nhau về quyền thuật. Họ cũng có suy nghĩ và phương pháp khác nhau trong luyện tập. Người ta đã thêm bớt từ nguyên gốc. Các kiến thức cũng bị thất truyền hay rơi rụng. Đã có các sai lầm không được sửa chữa. Như vậy là đã có các phiên bản Vịnh Xuân khác nhau đều phát triển và truyền lại tới nay. Đó bao gồm rất nhiều các trường phái với các tiêu chuẩn và đặc tính khác nhau. Vịnh Xuân trở nên phổ biến rất nhanh. Điều này là tốt, tuy nhiên sự giữ vững được tính chuẩn xác không thể bị coi thường. Số lượng là quan trọng nhưng chất lượng cần phải được giữ nghiêm. Nếu cứ phát triển như hiện nay, chẳng bao lâu nữa, Vịnh Xuân sẽ mất những điều căn bản như Diệp Tôn sư đã từng truyền dạy. Chúng ta phải xem xét cẩn thận tình trạng hiện nay của Vịnh Xuân, từ đó quyết định về phương hướng cho sự luyện tập và phát triển của Vịnh Xuân.

Lưỡng Đại Chủ Lưu – Truyền Thống Phái và Cách Tân Phái

Vịnh Xuân hiện nay là một bát trận đồ. Nó có hai dòng chính. Để đơn giản, chúng ta gọi đó là Truyền thống Phái (TTP) và Cách tân Phái (CTP). Đầu tiên, thử xem mấy từ này có ý tứ gì.

Truyền thống Phái: Là phái có ý thức gìn giữ những tri thức và quyền thuật do Diệp tôn sư truyền dạy từ những năm 1950. Họ dạy và truyền bá những nguyên tắc của Vịnh Xuân quyền nguyên gốc. TTP đã có những công lao lớn trong việc phát triển nhanh chóng Vịnh Xuân.

Cách tân Phái: Người khởi xướng CTP học Diệp Tôn sư vào những năm cuối đời của cụ. Diệp tôn sư đã truyền cho ông ta các nguyên tắc cơ bản của quyền thuật và mộc nhân thung. Ông đã tập luyện chuyên cần, đến Phật sơn nhiều lần để nghiên cứu nguồn gốc Vịnh Xuân. Sau khi tìm hiểu và suy nghĩ sâu sắc, ông đã có những thay đổi và cách tân Vịnh Xuân, rồi truyền lại những điều đó cho các đện tử của mình. Hiện nay, trường phái của ông có nhiều người theo trên toàn thế giới cả ở Mỹ, Đức, Ai cập và nhiều nước khác.

Cả hai phái đều có hệ thống lý thuyết của mình về công và thủ trong Vịnh Xuân. Họ cũng có cách kiến giải riêng về quyền pháp. Họ có các nguyên tắc độc đáo và sâu sắc dựa trên nguyên tắc của Vịnh Xuân về “tá lực” (mượn lực), “tá lực” 卸力 (Trút lực), và “Lái lực” (chuyển hướng lực). Cả hai phái đều có những thành tựu nổi bật trong việc truyền bá và phát triển Vịnh Xuân.

Thủ Pháp Bất Đồng

Bây giờ chúng ta thử xem sự khác biệt về nguyên tắc giữa hai phái. TTP và CTP khác nhau đáng kể về quyền pháp trong cả Than Thủ 摊手 (Tay Mở), Bàng Thủ (Tay Cánh, Vai), Phục Thủ (Tay Ẩn) và Cổn Thủ (Tay Quay, Lăn tay), Tọa Mã 坐马 (thế tấn), Chuyển Mã (Chuyển thế). Họ cũng hiểu khác nhau về nguyên tắc “Lai Lưu Khứ Tống” 來留去送 (Đến thì lưu giữ, rút thì đuổi theo) của Vịnh Xuân, cũng như các nguyên tắc mượn lực, trút lực, lái lực.

Các phương pháp khác nhau có thể được phân phó như sau:

1. Than Thủ: TTP: Khuỷu tay đặt trước ngực tạo thành hai đỉnh của chữ W, lòng bàn tay thẳng, chỉ tạo góc rất nhỏ ở cổ tay. CTP: Khuỷu tay kéo gần vào giữa ngực, trung chính. Cổ tay tạo một góc tù.

2. Bàng Thủ : TTP: Cánh tay và cẳng tay tạo nên một góc. Cẳng tay quay đồng thời khi cánh tay vươn ra trước ngực, tạo thành bàng thủ. CTP: Góc giữa cẳng tay và cánh tay là khác. Khi xuất thủ, khuỷu tay quay trước, sau đó tòan cánh tay mới vươn ra trước ngực tạo thành bàng thủ. CTP cho rằng sẽ là sai nếu dùng bàng thủ trước khi chạm vào tay tấn công của đối thủ

3. Phục Thủ: TTP: Góc ở khuỷu tay cũng như Than Thủ. CTP: Khuỷu tay đặt ở giữa ngực, trung chính

4. Cổn Thủ : TTP: Nhấn mạnh rằng cổn thủ là sự phối hợp của Bàng thủ, Than thủ và Chuyển Mã. CTP: Khác về một số yếu tố của Than Thủ và Chuyển Mã.

5. Tọa Mã: TTP: Chân tạo thành góc lớn hơn 60 độ. CTP: Góc đó bằng 60 độ.

6. Chuyển Mã : TTP: Một số dùng giữa lòng bàn chân, một số dùng gót để xoay chân đồng thời chuyển mã bộ. CTP: Dùng giữa bàn chân, và xoay lần lượt từng chân để chuyển mã.

7. Cả hai phái có tọa mã và chuyển mã khác nhau, do đó dẫn tới sự khác nhau trong tá lực, mượn lực, chuyển lực, cũng như cách áp dụng nguyên tắc “Lai Lưu Khứ Tống”.

Ai đúng Ai Sai?

Than Thủ, Bàng Thủ và Phục Thủ là quyền thuật căn bản của Vịnh Xuân. Nhị Tự Kiềm Dương Mã, Chuyển Mã pháp và Dụng lực pháp là nền tảng của các nguyên tắc cơ bản trong Vịnh Xuân. Đây là những kỹ thuật cần phải thuần thục trước khi có thể đạt được trình độ cao hơn trong Vịnh Xuân. Vậy ai đúng? Điều này cần phải suy xét cẩn thận.

Chúng ta cần bình tâm xem xét, khảo sát và đánh giá các phương pháp của họ. Định kiến môn phái và so sánh cao thấp ở đây là không thích hợp. Chúng ta phải khai tâm để tìm được hướng đúng cho Vịnh Xuân phát triển và truyền bá.

Vịnh Xuân Tâm Pháp

Ở bậc cao của Vịnh Xuân, điều trọng yếu là nghệ thuật chứ không phải là các kỹ năng về thủ pháp và mộc nhân. Điều quan trọng hơn cả là Vận Dụng Lực. Thuật ngữ này bao gồm cả tá lực, mượn lực, chuyển lực, cũng như mượn sức địch phản công, và cảm nhận lực của địch. Những nguyên lý này, khi kết hợp với các thủ pháp thích hợp sẽ bảo vệ được mình và thắng được địch. Những nguyên lý này tạo thành Tâm Pháp của Vịnh Xuân. Tức các “phương pháp” mà môn sinh phải thuần thục trước khi có thể đạt đến trình độ “tứ lạng bát thiên cân”.

Chúng tôi không định làm giảm tầm quan trọng của luyện tập nâng cao sức lực. Sức lực và tâm pháp là đồng hành, bổ sung cho nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Tuy nhiên, Tâm pháp phải đi trước, sức lực theo sau. Trong Vịnh Xuân, tâm pháp dứt khoát quan trọng hơn Sức lực.

Học từ Quá Khứ để Xây Dựng Tương Lai

Vịnh Xuân luôn tiến hóa, truyền tới nhiều nước, và ngày càng đa dạng. Chúng tôi đã xem xét hai phái chính, nhưng còn có nhiều phái khác với các phương pháp còn khác nữa. Một số phái xác định nghiêm khắc các nguyên tắc và giữ được các nguyên tắc. Nhưng cũng nhiều phái, không quan tâm, không nhất quán và không có các tiêu chuẩn thống nhất.

Các nguyên tắc của Vịnh Xuân không nhất thiết phải giữ nguyên mãi. Chúng ta cũng không cần phải đưa Vịnh Xuân quyền về một khuôn, cũng không cho rằng các sáng tạo và lý thuyết mới là bất hợp pháp. Chúng ta có thể nghiên cứu và sáng tạo mới về cách hiểu các chiêu thức trong quyền thuật, Mộc nhân, Bát Chảm Đao. Chừng nào các sáng tạo này là hợp lý, thiết thực, hữu hiệu và được chứng nghiệm thông qua thực nghiệm và khảo sát, chúng cần được khuyến khích vì có thể làm giàu thêm Vịnh Xuân.

Chúng tôi cảm thấy các thủ pháp và chiêu thức căn bản của Vịnh Xuân là không thể thay đổi. Quyền lý của Vịnh Xuân cũng không thể thay đổi. Chúng là cốt lõi của Vịnh Xuân. Xa rời chúng có nghĩa là bỏ Vịnh Xuân.

Vịnh Xuân Cần Sự Phát Triển Lành Mạnh

Vịnh Xuân hiện tại khá hỗn lọan và rải rác. Nếu không được định hướng, tình hình sẽ ngày càng tồi tệ. Vịnh Xuân ngày càng xa rời nguyên gốc . Với thời gian, những điều căn bản của Vịnh Xuân có thể bị suy yếu và thất truyền.

Đại Hội Vịnh Xuân Thế Giới

Tôi tin rằng chúng ta cần phải có đại hội Vịnh Xuân thế giới để các môn sinh Vịnh Xuân gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm. Sửa đổi những lệch lạc. Xem xét các nguyên tắc căn bản, các quyền pháp nền tảng để chuẩn hóa cho các đời sau.

Hồng Công là quê hương của Vịnh Xuân dòng Diệp Vấn. Ở đó cũng qui tụ các võ sư hàng đầu Vịnh Xuân, đó là thánh địa của Vịnh Xuân. Trong nhiều năm qua, Hiệp hội Vịnh Xuân Hồng Công ra sức phổ biến Vịnh Xuân và thúc đẩy đoàn kết môn phái. Đó là trung tâm tinh thần của Vịnh Xuân tòan thế giới. Đó là lý do tại sao Hồng Công là nơi lý tưởng để tổ chức Đại hội như vậy. Hiệp hội Vịnh Xuân Hồng Công là người tổ chức lý tưởng của Đại hội này.

Các thế hệ tiền bối của Vịnh Xuân vẫn còn khỏe và hoạt động tích cực. Họ có thể tham gia Đại hội và rất có ích cho Đại hội.

Kết luận

Vịnh Xuân là võ phái tinh tế và phong phú. Hầu như mỗi chiêu thức đều đã được suy tính cẩn trọng. Vịnh Xuân chỉ bao gồm ba quyền sáo (khuôn sáo), một mộc nhân thung, một đao pháp, và một côn pháp. Vịnh Xuân có vẻ đơn giản, nhưng tất cả các bộ phần này tồn tại trong một thể thống nhất, bổ sung cho nhau. Sự kết hợp chúng tạo ra vô số các chiêu thức. Nếu Vịnh Xuân được luyện tập đúng, tâm pháp được hiểu thấu đáo, không có lực nào có thể thắng được nó. Đó là một võ phái xứng đáng cho chúng ta nghiên cứu và truyền bá rộng rãi, để lại cho các đời sau.

Tác giả: Bố Kiến Hoa
Dịch giả: Vĩnh Xuân Nội Gia 

Advertisements