Đây là đoạn Video Clip võ sư Trịnh Quốc Định, dòng cố võ sư Trần Văn Phùng, đang tập với mộc nhân. Đoạn Video này được quay vào năm 1996.

Luyện tập với mộc nhân là một trong những phương pháp luyện tập hết sức độc đáo của môn Vĩnh Xuân. Người tập phải hoà với mộc nhân làm một.

Khi ta vui mộc nhân cũng vui, khi ta buồn mộc nhân cũng buồn. Khi ta nhanh mộc nhân nhanh, khi ta chậm mộc nhân cũng chậm theo ta. Khi ta đứng, mộc nhân cũng đứng nhìn ta. Mộc nhân vừa là ta, vừa là bạn của ta, vừa là thầy của ta.