Học trò của Tế Công

Bức ảnh trên, là bức ảnh tôn sư Tế Công và con trai (bác Thành) chụp cùng các học trò trước khi người vào nam, được võ sư Đỗ Tuấn lưu giữ mấy chục năm qua. Đây là lớp học trò người Việt Nam đầu tiên của tôn sư khi người sang Việt Nam (đầu những năm 30). Nhìn từ trái sang phải: người đầu tiên là cố võ sư Trần Văn Phùng, người thứ hai là ông Lâm, tiêp đến là ông Bình, ông Phương, ông Việt Hương và cuối cùng là cố võ sư Trần Thúc Tiển. Các học trò của tôn sư Tế Công, mỗi người một vẻ, mỗi người một sở trường.

Dưới đây là bốn câu thơ, không rõ của ai sáng tác ra, đã được lưu lại trong giới Vĩnh Xuân Bắc Kỳ, để nói về những sở trường khác nhau của các bậc tiền bối Vĩnh Xuân Bắc Kỳ, những người đã được tôn sư Tế Công truyền thụ những sở đắc về Vĩnh Xuân trước khi cụ di vào Nam. Những học trò này của Tôn Sư Tế Công đã góp phần truyền bá và làm dạng danh môn Vĩnh Xuân Việt Nam .

“Tiển Tròn, Phùng Mộc, Vũ Bay
Ngô hình, Hương y bắt tay thành tài
Ra đi ngày hãy còn dài
Bẻ cành mai trắng viết vài câu thơ”

Tiển tròn: Đây là nói về khả năng của cụ Trần Thúc Tiển đã sở đắc được nhiều về bộ tay Vĩnh Xuân do sư tổ Tế Công truyền dạy. Cụ Tiển cũng là người khá thành danh trong việc truyền bá Vĩnh Xuân ở Việt Nam, trong số này có một số người hiện đang dạy Vĩnh Xuân cũng khá nổi tiếng là võ sư Phan Dương Bình ở Mã Mây, võ sư Nguyễn Mạnh Nhâm, võ sư Sinh (con trai cụ Tiển), võ sư Xuân Thi và nhiều học trò khác.

Phùng mộc: Đây là nói về sở đắc của cụ Trần Văn Phùng trong việc tập luyện công phu với mộc nhân. Cụ Phùng,với biệt danh Độc Long Nhãn, là học trò lớn tuổi nhất trong số các học trò của tôn sư Tế Công. Trước khi đến với môn Vĩnh Xuân, cụ Phùng đã tùng học khá nhiều môn võ khác và thành danh trong giới cao thủ thời bấy giờ. Chỉ đến khoảng giữa những năm 1970 cụ mới bắt đầu truyền dạy Vĩnh Xuân. Hiện nay việc truyền dạy Vĩnh Xuân của dòng cụ Phùng được đảm đương bởi, võ sư Lê Kim Thành tại Nga, võ sư Đỗ Tuấn ở Quan Thánh, võ sư Trịnh Quốc Định ở làng Ngọc Hà và nhiều võ sư khác.

Vũ bay: Đây là nói về cụ Vũ Bá Quý ở Hải Dương, một học trò nổi tiếng khác của tôn sư Tế Công, được sở đắc những công phu về thân pháp. Sau nay đã lập ra môn Vũ Gia Thân Pháp. Học trò cụ Vũ Quý từng nổi tiếng ở Hà Thành trong những năm 1980 với ba quả đấm (hạ địch thủ trong ba quả đấm) như võ sư Mỹ, võ sư Diệu, võ sư Nguyên và các võ sư khác. Chính vì vậy Vũ Gia Thân Pháp còn được gọi là phái ba quả đấm.

Ngô Hình: Để nói về cụ Ngô Sĩ Quý ở Cầu Giấy, được sở đắc ngũ hình quyền của tôn sư Tế Công. Cụ Ngô Sĩ Quý cũng là một trong những người có công truyền bá Vĩnh Xuân mạnh mẽ ở Hà Nội. Các học trò hiện nay đang truyền dạy Vĩnh Xuân có võ sư Toàn, võ sư Dương Tuấn và nhiều võ sư khác. (Xem thêm bài viết Trò Chuyện Với Vĩnh Xuân Nhu Quyền Ngô Sĩ Quí)

Hương y: Đây là nói về bác sĩ Việt Hương, trước đây cũng là học trò của tôn sư Tế Công, nhưng sau nay cũng đã theo tôn sư vào Nam . Ông là người được cụ Cống truyền cho những sở đắc về kiếm thuật và tâm pháp. Không rõ dòng của bác sĩ Việt Hương có những ai và việc truyền bá Vĩnh Xuân ra sao. Nếu các bạn có ai biết về cụ Việt Hương và các học trò của cụ thì hãy chia sẻ cho các môn sinh Vĩnh Xuân được biết.

Rõ ràng những câu thơ trên đây chỉ là những lời lưu truyền, giúp cho các môn đồ Vĩnh Xuân nhớ về những người thầy của mình. Để tìm hiểu thêm về các vị tiền bối này và các dòng Vĩnh Xuân Bắc Kỳ, xin hay lần theo dấu chân của các vị, đến với những học trò của họ. Ngoài ra bạn đọc cũng có thể xem thêm bài viết về Vĩnh Xuân tại Việt Nam của võ sư Nguyễn Mạnh Nhâm để biết thêm về Vĩnh Xuân và các truyền nhân Vĩnh Xuân của Việt Nam .

Sau này nếu có điều kiện, tôi sẽ xin giới thiệu thêm rõ hơn về từng học trò của tôn sư Tế Công.

Advertisements